Skip to main content

082286 Sant Martí Sesgueioles

Característiques generals
Valor
Superfície 3,87 Km2
Altitud 646 m
Població (a 01-01-2018) 344 h
Litoral No
Capital Sant Martí Sesgueioles
Distància -
Codi ajuntament 0822860009

Divisió territorial postal

 • 08282

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082286 00 00 0 00 Sant Martí Sesgueioles
Entitat singular 082286 00 01 7 00 Sant Martí Sesgueioles - 179 165 344
Nucli 082286 00 01 7 01 Sant Martí Sesgueioles - 174 157 331
Disseminat 082286 00 01 7 99 Disseminat de Sant Martí Sesgueioles - 5 8 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082286 01 Sant Martí Sesgueioles Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082286 San Martín Sasgayolas
 • Després: 082286 Sant Martí Sesgueioles
1992-08-07 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 646 m
 • Després: 3,86 Km2 646 m
1992-08-07 Alteració límits municipals
 • Abans: 3,80 Km2
 • Després: 3,86 Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,86 Km2 646 m
 • Després: 3,87 Km2 646 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals