Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 26,22 Km2
Altitud 627 m
Població (a 01-01-2018) 637 h
Litoral No
Capital Sant Quirze Safaja
Distància -
Codi ajuntament 0823970005

Divisió territorial postal

 • 08189

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082397 00 00 0 00 Sant Quirze Safaja
Entitat singular 082397 00 01 7 00 Sant Quirze Safaja - 332 305 637
Nucli 082397 00 01 7 01 Sant Quirze Safaja - 129 119 248
Nucli 082397 00 01 7 02 Clotes, les - 63 60 123
Nucli 082397 00 01 7 03 Pinars del Badó, els - 45 52 97
Nucli 082397 00 01 7 04 Pla del Badó, el - 45 39 84
Disseminat 082397 00 01 7 99 Disseminat de Sant Quirze Safaja - 50 35 85
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082397 01 Bòbila, la Raval
Unitat població 082397 02 Clotes, les Urbanització
Unitat població 082397 03 Coll de Poses, el Colònia
Unitat població 082397 04 Pinars del Badó, els Urbanització
Unitat població 082397 05 Pla del Badó, el Urbanització
Unitat població 082397 06 Sant Quirze Safaja Població
Unitat població 082397 07 Solà del Boix, el Urbanització
Unitat població 082397 08 Torres, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082397 San Quirico Safaja
 • Després: 082397 Sant Quirze Safaja
1998-08-06 Alteració límits municipals
 • Abans: 25,90 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 627 m
 • Després: 26,22 Km2 627 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers
2015-05-01 Canvi de comarca
 • Abans: 41 Vallès Oriental
 • Després: 42 Moianès