Saltar al contingut principal

082444 Santa Coloma de Cervelló

Característiques generals
Valor
Superfície 7,51 km²
Altitud 73 m
Població (a 01-01-2020) 8268 h
Litoral No
Capital Santa Coloma de Cervelló
Distància -
Codi ajuntament 0824440003

Divisió territorial postal

  • 08690

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082444 00 00 0 00 Santa Coloma de Cervelló
Entitat singular 082444 00 01 7 00 Colònia Güell, la - 374 406 780
Nucli 082444 00 01 7 01 Colònia Güell, la - 374 406 780
Entitat singular 082444 00 02 2 00 Santa Coloma de Cervelló - 3663 3825 7488
Nucli 082444 00 02 2 01 Barri Colomer - 13 11 24
Nucli 082444 00 02 2 02 Can Via - 355 367 722
Nucli 082444 00 02 2 03 Santa Coloma de Cervelló - 2430 2568 4998
Nucli 082444 00 02 2 04 Cesalpina - 511 508 1019
Nucli 082444 00 02 2 05 Sant Roc - 126 118 244
Nucli 082444 00 02 2 06 Can Lluc - 220 245 465
Disseminat 082444 00 02 2 99 Disseminat de Santa Coloma de Cervelló - 8 8 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082444 01 Can Colomer Barri
Unitat població 082444 02 Can Via Urbanització
Unitat població 082444 03 Cesalpina Urbanització
Unitat població 082444 04 Colònia Güell, la Barri
Unitat població 082444 05 Sant Roc Urbanització
Unitat població 082444 06 Santa Coloma de Cervelló Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004
  • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 12 Sant Boi de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP48 Sant Boi de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,50 km² 173 m
  • Després: 7,51 km² 73 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP48 Sant Boi de Llobregat