Skip to main content

082515 Santa Margarida i els Monjos

Característiques generals
Valor
Superfície 17,16 km²
Altitud 161 m
Població (a 01-01-2020) 7676 h
Litoral No
Capital Monjos, els
Distància -
Codi ajuntament 0825150006

Divisió territorial postal

 • 08730

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082515 00 00 0 00 Santa Margarida i els Monjos
Entitat singular 082515 00 02 2 00 Cal Rubió - 147 127 274
Nucli 082515 00 02 2 01 Cal Rubió - 70 67 137
Nucli 082515 00 02 2 02 Muscarola - 21 13 34
Nucli 082515 00 02 2 03 Rovira, la - 32 29 61
Disseminat 082515 00 02 2 99 Disseminat de Cal Rubió - 24 18 42
Entitat singular 082515 00 06 9 00 Monjos, els - 2943 2813 5756
Nucli 082515 00 06 9 01 Monjos, els - 2902 2771 5673
Nucli 082515 00 06 9 02 Cal Salines - 31 32 63
Disseminat 082515 00 06 9 99 Disseminat dels Monjos - 10 10 20
Entitat singular 082515 00 09 4 00 Ràpita, la - 829 817 1646
Nucli 082515 00 09 4 01 Ràpita, la - 767 747 1514
Nucli 082515 00 09 4 02 Cal Claramunt - 23 17 40
Nucli 082515 00 09 4 03 Sardinyola - 22 33 55
Disseminat 082515 00 09 4 99 Disseminat de la Ràpita - 17 20 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082515 01 Cal Claramunt Raval
Unitat població 082515 02 Cal Rubió Veïnat
Unitat població 082515 03 Cal Salines Raval
Unitat població 082515 04 Cerdinyola Veïnat
Unitat població 082515 05 Costa, la Caseria
Unitat població 082515 06 Monjos, els Població
Unitat població 082515 07 Mosqueroles Raval
Unitat població 082515 08 Pla de l'Estació, el Polígon industrial
Unitat població 082515 09 Polígon Industrial Casanova, el Polígon industrial
Unitat població 082515 10 Puigdassé Caseria
Unitat població 082515 11 Ràpita, la Població
Unitat població 082515 12 Riba, la Masos
Unitat població 082515 13 Rovira, la Raval
Unitat població 082515 14 Trespins Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-04 Canvi de nom
 • Abans: 082515 Santa Margarita y Monjos
 • Després: 082515 Santa Margarida i els Monjos
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 17,40 km² 161 m
 • Després: 17,16 km² 161 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès