Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,18 Km2
Altitud 542 m
Població (a 01-01-2018) 1024 h
Litoral No
Capital Santa Maria d'Oló
Distància -
Codi ajuntament 0825890004

Divisió territorial postal

  • 08273

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082589 00 00 0 00 Santa Maria d'Oló
Entitat singular 082589 00 01 7 00 Raval de la Rovirola - 35 32 67
Disseminat 082589 00 01 7 99 Raval de la Rovirola -Disseminat- - 35 32 67
Entitat singular 082589 00 02 2 00 Raval de Santa Eulàlia - 52 51 103
Disseminat 082589 00 02 2 99 Raval de Santa Eulàlia -Disseminat- - 52 51 103
Entitat singular 082589 00 03 8 00 Frau, la - 15 9 24
Disseminat 082589 00 03 8 99 Frau, la -Disseminat- - 15 9 24
Entitat singular 082589 00 04 3 00 Pla de Grassetes, el - 10 11 21
Disseminat 082589 00 04 3 99 Pla de Grassetes, el -Disseminat- - 10 11 21
Entitat singular 082589 00 05 6 00 Sant Vicenç de Vilarassau - 17 13 30
Disseminat 082589 00 05 6 99 Sant Vicenç de Vilarassau -Disseminat- - 17 13 30
Entitat singular 082589 00 06 9 00 Sant Feliuet de Terrassola - 7 7 14
Disseminat 082589 00 06 9 99 Sant Feliuet de Terrassola -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 082589 00 07 5 00 Sant Joan d'Oló - 19 25 44
Disseminat 082589 00 07 5 99 Sant Joan d'Oló -Disseminat- - 19 25 44
Entitat singular 082589 00 08 1 00 Santa Maria d'Oló - 361 360 721
Nucli 082589 00 08 1 01 Santa Maria d'Oló - 361 360 721
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082589 01 Frau, la Caseria
Unitat població 082589 02 Pla de Gassetes, el Caseria
Unitat població 082589 03 Rovirola, la Raval
Unitat població 082589 04 Sant Feliuet de Terrassola Població
Unitat població 082589 05 Sant Joan d'Oló Població
Unitat població 082589 06 Sant Vicenç de Vilarassau Població
Unitat població 082589 07 Santa Eulàlia Raval
Unitat població 082589 08 Santa Maria d'Oló Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-16 Canvi de nom
  • Abans: 082589 Santa María de Oló
  • Després: 082589 Santa Maria d'Oló
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 64,20 Km2 542 m
  • Després: 66,18 Km2 542 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 07 Bages
  • Després: 42 Moianès