Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 12,68 km²
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2020) 3548 h
Litoral
Capital Santa Susanna
Distància -
Codi ajuntament 0826130008

Divisió territorial postal

  • 08398

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082613 00 00 0 00 Santa Susanna
Entitat singular 082613 00 01 7 00 Santa Susanna - 346 356 702
Nucli 082613 00 01 7 01 Santa Susanna - 345 355 700
Disseminat 082613 00 01 7 99 Disseminat de Santa Susanna - 1 1 2
Entitat singular 082613 00 02 2 00 Can Torrent-Alta Maresma i Can Gelat - 518 507 1025
Disseminat 082613 00 02 2 99 Can Torrent-Alta Maresma i Can Gelat -Disseminat- - 518 507 1025
Entitat singular 082613 00 06 9 00 Zona Hotelera - 163 163 326
Disseminat 082613 00 06 9 99 Zona Hotelera -Disseminat- - 163 163 326
Entitat singular 082613 00 07 5 00 Muntanya, la - 151 162 313
Disseminat 082613 00 07 5 99 Muntanya, la -Disseminat- - 151 162 313
Entitat singular 082613 00 08 1 00 Pla, el - 55 62 117
Disseminat 082613 00 08 1 99 Pla, el -Disseminat- - 55 62 117
Entitat singular 082613 00 10 8 00 Riera, la - 36 38 74
Nucli 082613 00 10 8 01 Riera, la - 36 38 74
Entitat singular 082613 00 11 5 00 Vall-Can Ratés, la - 506 485 991
Disseminat 082613 00 11 5 99 Vall-Can Ratés, la -Disseminat- - 506 485 991
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082613 01 Alta Maresma Urbanització
Unitat població 082613 02 Can Batlle Urbanització
Unitat població 082613 03 Can Gelat Urbanització
Unitat població 082613 04 Can Raters Urbanització
Unitat població 082613 05 Can Torrent Urbanització
Unitat població 082613 06 Ciutat Jardí, la -
Unitat població 082613 07 Parcel.lació Illas, la Urbanització
Unitat població 082613 08 Santa Susanna Població
Unitat població 082613 09 Vall, la Urbanització
Unitat població 082613 10 Verdamar Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082613 Santa Susana
  • Després: 082613 Santa Susanna
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,50 km² 10 m
  • Després: 12,68 km² 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar