Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,85 Km2
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2019) 29307 h
Litoral
Capital Sitges
Distància -
Codi ajuntament 0827040003

Divisió territorial postal

 • 08860
 • 08870
 • 08871

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082704 00 00 0 00 Sitges
Entitat singular 082704 00 01 7 00 Botigues, les - 1185 1106 2291
Nucli 082704 00 01 7 01 Garraf II - 505 502 1007
Nucli 082704 00 01 7 02 Passeig Marítim, el - 190 165 355
Nucli 082704 00 01 7 03 Ratpenat - 301 295 596
Nucli 082704 00 01 7 04 Botigues, les - 189 144 333
Entitat singular 082704 00 02 2 00 Garraf - 218 207 425
Nucli 082704 00 02 2 01 Garraf - 215 205 420
Disseminat 082704 00 02 2 99 Disseminat de Garraf - 3 2 5
Entitat singular 082704 00 03 8 00 Sitges - 13305 13286 26591
Nucli 082704 00 03 8 01 Sitges - 13303 13285 26588
Disseminat 082704 00 03 8 99 Disseminat de Sitges - 2 1 3
Entitat singular 082704 00 04 3 00 Vallcarca - 0 0 0
Nucli 082704 00 04 3 01 Vallcarca - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082704 01 Aiguadolç Urbanització
Unitat població 082704 02 Botigues de Sitges, les Llogarret
Unitat població 082704 03 Can Güell -
Unitat població 082704 04 Garraf Població
Unitat població 082704 05 Garraf Dos Urbanització
Unitat població 082704 06 Montgavina Urbanització
Unitat població 082704 07 Passeig Marítim, el Urbanització
Unitat població 082704 08 Quintmar Urbanització
Unitat població 082704 09 Rat-penat Urbanització
Unitat població 082704 10 Santa Bàrbara Urbanització
Unitat població 082704 11 Sitges Vila
Unitat població 082704 12 Urbanització Centre-llevantina Urbanització
Unitat població 082704 13 Vallcarca Colònia
Unitat població 082704 14 Vallpineda Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02009
 • 02010
 • 02011

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 43,70 Km2 10 m
 • Després: 43,85 Km2 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès