Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 243 m
Població (a 01-01-2018) 3025 h
Litoral No
Capital Sant Pau d'Ordal
Distància -
Codi ajuntament 0827320002

Divisió territorial postal

 • 08739

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082732 00 00 0 00 Subirats
Entitat singular 082732 00 01 7 00 Ca l'Avi - 47 51 98
Nucli 082732 00 01 7 01 Ca l'Avi - 47 51 98
Disseminat 082732 00 01 7 99 Disseminat de Ca l'Avi - 0 0 0
Entitat singular 082732 00 02 2 00 Can Bas - 26 24 50
Nucli 082732 00 02 2 01 Can Bas - 10 8 18
Disseminat 082732 00 02 2 99 Disseminat de Can Bas - 16 16 32
Entitat singular 082732 00 03 8 00 Can Batista - 40 37 77
Nucli 082732 00 03 8 01 Can Batista - 32 28 60
Disseminat 082732 00 03 8 99 Disseminat de Can Batista - 8 9 17
Entitat singular 082732 00 04 3 00 Can Cartró - 82 86 168
Nucli 082732 00 04 3 01 Can Cartró - 79 82 161
Disseminat 082732 00 04 3 99 Disseminat de Can Cartró - 3 4 7
Entitat singular 082732 00 05 6 00 Can Rossell - 32 35 67
Nucli 082732 00 05 6 01 Can Rossell - 30 33 63
Disseminat 082732 00 05 6 99 Disseminat de Can Rossell - 2 2 4
Entitat singular 082732 00 06 9 00 Cantallops - 53 41 94
Nucli 082732 00 06 9 01 Cantallops - 48 37 85
Disseminat 082732 00 06 9 99 Disseminat de Cantallops - 5 4 9
Entitat singular 082732 00 07 5 00 Casots, els - 37 36 73
Nucli 082732 00 07 5 01 Casots, els - 21 18 39
Nucli 082732 00 07 5 02 Cal Panxa - 10 10 20
Disseminat 082732 00 07 5 99 Disseminat dels Casots - 6 8 14
Entitat singular 082732 00 08 1 00 Lavern - 215 226 441
Nucli 082732 00 08 1 01 Lavern - 203 213 416
Disseminat 082732 00 08 1 99 Disseminat de Lavern - 12 13 25
Entitat singular 082732 00 09 4 00 Ordal - 327 289 616
Nucli 082732 00 09 4 01 Ordal - 327 289 616
Entitat singular 082732 00 10 8 00 Pago, el - 37 26 63
Nucli 082732 00 10 8 01 Pago, el - 37 26 63
Entitat singular 082732 00 11 5 00 Sant Joan Salerm - 34 43 77
Nucli 082732 00 11 5 01 Sant Joan Salerm - 25 31 56
Disseminat 082732 00 11 5 99 Disseminat de Sant Joan Salerm - 9 12 21
Entitat singular 082732 00 12 0 00 Sant Pau d'Ordal - 292 273 565
Nucli 082732 00 12 0 01 Sant Pau d'Ordal - 240 232 472
Nucli 082732 00 12 0 02 Guàrdia, la - 29 29 58
Disseminat 082732 00 12 0 99 Disseminat de Sant Pau d'Ordal - 23 12 35
Entitat singular 082732 00 13 6 00 Can Rossell de la Costa - 66 69 135
Nucli 082732 00 13 6 01 Can Rossell de la Costa - 66 69 135
Entitat singular 082732 00 14 1 00 Casablanca - 221 189 410
Nucli 082732 00 14 1 01 Casablanca - 221 189 410
Entitat singular 082732 00 15 4 00 Muntanya Rodona, la - 47 44 91
Nucli 082732 00 15 4 01 Muntanya Rodona, la - 47 44 91
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082732 01 Ca l'Avi Caseria
Unitat població 082732 02 Can Bas Caseria
Unitat població 082732 03 Can Batista Caseria
Unitat població 082732 04 Can Bosc Caseria
Unitat població 082732 05 Can Cartró Caseria
Unitat població 082732 06 Can Revella Caseria
Unitat població 082732 07 Can Rossell (caseria) Caseria
Unitat població 082732 08 Can Rossell (urbanització) Urbanització
Unitat població 082732 09 Cantallops Població
Unitat població 082732 10 Carrer d'en Rovira, el Raval
Unitat població 082732 11 Casablanca (barri) Barri
Unitat població 082732 12 Casablanca (urbanització) Urbanització
Unitat població 082732 13 Casots, els Llogarret
Unitat població 082732 14 Lavern Població
Unitat població 082732 15 Muntanya Rodona, la Urbanització
Unitat població 082732 16 Ordal Població
Unitat població 082732 17 Pago, el Caseria
Unitat població 082732 18 Pas de les Piles, el Barri
Unitat població 082732 19 Rebato, el Barri
Unitat població 082732 20 Sant Pau d'Ordal Població
Unitat població 082732 21 Torre-ramona, la Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 55,80 Km2 243 m
 • Després: 55,92 Km2 243 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2015-06-11 Alteració límits municipals
 • Abans: 55,92 Km2
 • Després: - Km2