Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,61 Km2
Altitud 326 m
Població (a 01-01-2018) 5895 h
Litoral No
Capital Súria
Distància -
Codi ajuntament 0827470005

Divisió territorial postal

  • 08260

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082747 00 00 0 00 Súria
Entitat singular 082747 00 01 7 00 Súria - 2850 2996 5846
Nucli 082747 00 01 7 01 Súria - 2810 2952 5762
Nucli 082747 00 01 7 02 Polígon industrial la Pobla - 0 0 0
Disseminat 082747 00 01 7 99 Disseminat de Súria - 40 44 84
Entitat singular 082747 00 02 2 00 Fusteret, el - 24 25 49
Nucli 082747 00 02 2 01 Fusteret, el - 20 20 40
Disseminat 082747 00 02 2 99 Disseminat del Fusteret - 4 5 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082747 01 Cal Trist Barri
Unitat població 082747 02 Cases del Samuntà, les Barri
Unitat població 082747 03 Cererols Caseria
Unitat població 082747 04 Fusteret, el Raval
Unitat població 082747 05 Jonqueret, el Urbanització
Unitat població 082747 06 Salipota Barri
Unitat població 082747 07 Santa Maria Barri
Unitat població 082747 08 Súria Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01004
  • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082747 Suria
  • Després: 082747 Súria
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,50 Km2 326 m
  • Després: 23,61 Km2 326 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages