Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,30 Km2
Altitud 354 m
Població (a 01-01-2018) 333 h
Litoral No
Capital Tagamanent
Distància -
Codi ajuntament 0827630008

Divisió territorial postal

  • 08593

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082763 00 00 0 00 Tagamanent
Entitat singular 082763 00 01 7 00 Avencó, l' - 31 38 69
Nucli 082763 00 01 7 01 Avencó, l' - 24 27 51
Disseminat 082763 00 01 7 99 Disseminat de l'Avencó - 7 11 18
Entitat singular 082763 00 03 8 00 Santa Eugènia del Congost - 13 14 27
Nucli 082763 00 03 8 01 Santa Eugènia del Congost - 9 12 21
Disseminat 082763 00 03 8 99 Disseminat de Santa Eugènia del Congost - 4 2 6
Entitat singular 082763 00 04 3 00 Tagamanent - 19 21 40
Disseminat 082763 00 04 3 99 Tagamanent -Disseminat- - 19 21 40
Entitat singular 082763 00 05 6 00 Pedralba, la - 111 86 197
Nucli 082763 00 05 6 01 Pedralba, la - 97 80 177
Disseminat 082763 00 05 6 99 Disseminat de la Pedralba - 14 6 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082763 01 Avençó, l' Raval
Unitat població 082763 02 Can Bosc Urbanització
Unitat població 082763 03 Pedralba, la Urbanització
Unitat població 082763 04 Santa Eugènia del Congost Llogarret
Unitat població 082763 05 Tagamanent Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,80 Km2 315 m
  • Després: 43,30 Km2 354 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers