Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,63 Km2
Altitud 128 m
Població (a 01-01-2018) 6312 h
Litoral No
Capital Teià
Distància -
Codi ajuntament 0828190004

Divisió territorial postal

  • 08329

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082819 00 00 0 00 Teià
Entitat singular 082819 00 01 7 00 Teià - 1725 1845 3570
Nucli 082819 00 01 7 01 Mas Arnau, el - 183 175 358
Nucli 082819 00 01 7 02 Teià (sector dret de la riera) - 809 895 1704
Nucli 082819 00 01 7 03 Teià (sector esquerre de la riera) - 725 768 1493
Disseminat 082819 00 01 7 99 Disseminat de Teià - 8 7 15
Entitat singular 082819 00 02 2 00 Vallvallida - 172 175 347
Nucli 082819 00 02 2 01 Vallvallida - 172 175 347
Entitat singular 082819 00 03 8 00 Muntanya, la - 68 53 121
Nucli 082819 00 03 8 01 Assumpció - 4 2 6
Nucli 082819 00 03 8 02 Delícies, les - 10 10 20
Nucli 082819 00 03 8 03 Gran Vista - 16 13 29
Nucli 082819 00 03 8 04 Nogueres, les - 3 3 6
Nucli 082819 00 03 8 05 Paradís, el - 8 4 12
Nucli 082819 00 03 8 06 Santa Fe - 23 17 40
Disseminat 082819 00 03 8 99 Disseminat de la Muntanya - 4 4 8
Entitat singular 082819 00 04 3 00 Valls, les - 764 763 1527
Nucli 082819 00 04 3 02 Castell, el - 206 213 419
Nucli 082819 00 04 3 03 Rials - 178 178 356
Nucli 082819 00 04 3 04 Vallmora - 101 98 199
Nucli 082819 00 04 3 05 Vinya, la - 279 274 553
Entitat singular 082819 00 07 5 00 Sant Berger - 225 227 452
Nucli 082819 00 07 5 01 Sant Berger - 225 227 452
Entitat singular 082819 00 08 1 00 Victor Font Gual - 26 25 51
Nucli 082819 00 08 1 01 Victor Font Gual - 26 25 51
Entitat singular 082819 00 09 4 00 Buvisa - 9 10 19
Nucli 082819 00 09 4 01 Buvisa - 0 0 0
Disseminat 082819 00 09 4 99 Disseminat de Buvisa - 9 10 19
Entitat singular 082819 00 10 8 00 Molassa, la - 104 121 225
Nucli 082819 00 10 8 01 Molassa, la - 104 121 225
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082819 01 Assumpció, l' Urbanització
Unitat població 082819 02 Buvisa Polígon industrial
Unitat població 082819 03 Delícies, les Urbanització
Unitat població 082819 04 Gran Vista Urbanització
Unitat població 082819 05 Ivars Meià Urbanització
Unitat població 082819 06 Molassa, la Urbanització
Unitat població 082819 07 Muntanya, la Urbanització
Unitat població 082819 08 Nogueres, les Urbanització
Unitat població 082819 09 Paradís, el Urbanització
Unitat població 082819 10 Rials Urbanització
Unitat població 082819 11 Sant Berger Urbanització
Unitat població 082819 12 Santa Fe Urbanització
Unitat població 082819 13 Teià Vila
Unitat població 082819 14 Vallmora Urbanització
Unitat població 082819 15 Vallvallida (el Castell) Urbanització
Unitat població 082819 16 Vallvallida (el Pont) Urbanització
Unitat població 082819 17 Víctor Font Gual Barri
Unitat població 082819 18 Vinya, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082819 Teyá
  • Després: 082819 Teià
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,70 Km2 128 m
  • Després: 6,63 Km2 128 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP35 Premià de Mar