Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 7,22 km²
Altitud 342 m
Població (a 01-01-2020) 2089 h
Litoral No
Capital Ullastrell
Distància -
Codi ajuntament 0829000000

Divisió territorial postal

  • 08231

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082900 00 00 0 00 Ullastrell
Entitat singular 082900 00 01 7 00 Ullastrell - 743 734 1477
Nucli 082900 00 01 7 01 Ullastrell - 717 710 1427
Disseminat 082900 00 01 7 99 Disseminat d'Ullastrell - 26 24 50
Entitat singular 082900 00 02 2 00 Ca n'Amat - 245 232 477
Nucli 082900 00 02 2 01 Ca n'Amat - 240 228 468
Disseminat 082900 00 02 2 99 Disseminat de Ca n'Amat - 5 4 9
Entitat singular 082900 00 03 8 00 Can Cabassa - 22 20 42
Nucli 082900 00 03 8 01 Can Cabassa - 22 20 42
Entitat singular 082900 00 04 3 00 Can Palet - 43 50 93
Nucli 082900 00 04 3 01 Can Palet - 0 0 0
Disseminat 082900 00 04 3 99 Disseminat de Can Palet - 43 50 93
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082900 01 Ca n'Amat Urbanització
Unitat població 082900 02 Can Cabassa Urbanització
Unitat població 082900 03 Can Jep Urbanització
Unitat població 082900 04 Ullastrell Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 15 Terrassa
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP39 Terrassa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,40 km² 342 m
  • Després: 7,22 km² 342 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP39 Terrassa