Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,88 Km2
Altitud 177 m
Població (a 01-01-2018) 14877 h
Litoral No
Capital Vallirana
Distància -
Codi ajuntament 0829560009

Divisió territorial postal

 • 08759

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082956 00 00 0 00 Vallirana
Entitat singular 082956 00 02 2 00 Casetes, les - 213 186 399
Nucli 082956 00 02 2 01 Casetes d'en Julià, les - 6 7 13
Nucli 082956 00 02 2 02 Casetes Muntaner - 207 179 386
Entitat singular 082956 00 03 8 00 Lledoner, el - 448 425 873
Nucli 082956 00 03 8 01 Lledoner, el - 448 425 873
Entitat singular 082956 00 04 3 00 Llibra Casanova, la - 165 163 328
Nucli 082956 00 04 3 01 Llibra Casanova, la - 165 163 328
Entitat singular 082956 00 05 6 00 Mas de les Fonts - 148 135 283
Nucli 082956 00 05 6 01 Mas de les Fonts - 148 135 283
Entitat singular 082956 00 06 9 00 Polígon industrial de Can Prunera - 15 18 33
Nucli 082956 00 06 9 01 Polígon industrial de Can Prunera - 13 16 29
Disseminat 082956 00 06 9 99 Disseminat del polígon industrial de Can Prunera - 2 2 4
Entitat singular 082956 00 08 1 00 Selva Negra - 451 449 900
Nucli 082956 00 08 1 01 Selva Negra - 451 449 900
Entitat singular 082956 00 09 4 00 Can Batlle - 318 329 647
Nucli 082956 00 09 4 01 Can Batlle - 318 329 647
Entitat singular 082956 00 10 8 00 Can Julià - 190 198 388
Nucli 082956 00 10 8 01 Can Julià - 190 198 388
Entitat singular 082956 00 11 5 00 Can Rovira - 228 221 449
Nucli 082956 00 11 5 01 Can Rovira - 227 220 447
Disseminat 082956 00 11 5 99 Disseminat de Can Rovira - 1 1 2
Entitat singular 082956 00 12 0 00 Vallirana - 2235 2453 4688
Nucli 082956 00 12 0 01 Vallirana - 2235 2453 4688
Entitat singular 082956 00 13 6 00 Interclub Residencial - 5 5 10
Nucli 082956 00 13 6 01 Interclub Residencial - 5 5 10
Entitat singular 082956 00 14 1 00 Mas Rovira, el - 117 125 242
Nucli 082956 00 14 1 01 Mas Rovira, el - 117 125 242
Entitat singular 082956 00 15 4 00 Mirador, el - 172 175 347
Nucli 082956 00 15 4 01 Mirador, el - 172 175 347
Entitat singular 082956 00 16 7 00 Pinars, els - 114 118 232
Nucli 082956 00 16 7 01 Pinars, els - 114 118 232
Entitat singular 082956 00 17 3 00 Pla del Pèlec - 167 135 302
Nucli 082956 00 17 3 01 Pla del Pèlec - 167 135 302
Entitat singular 082956 00 18 9 00 Solana, la - 947 876 1823
Nucli 082956 00 18 9 01 Solana, la - 946 876 1822
Disseminat 082956 00 18 9 99 Disseminat de la Solana - 1 0 1
Entitat singular 082956 00 20 6 00 Vall del Sol - 353 338 691
Nucli 082956 00 20 6 01 Vall del Sol - 353 338 691
Entitat singular 082956 00 21 3 00 Vallirana Parc - 497 483 980
Nucli 082956 00 21 3 01 Vallirana Parc - 497 483 980
Entitat singular 082956 00 22 8 00 Bassioles, les - 247 231 478
Nucli 082956 00 22 8 01 Bassioles, les - 247 231 478
Entitat singular 082956 00 23 4 00 Penya Forcada - 40 36 76
Nucli 082956 00 23 4 01 Penya Forcada - 40 36 76
Entitat singular 082956 00 24 9 00 Pinetella, la - 194 165 359
Nucli 082956 00 24 9 01 Pinetella, la - 194 165 359
Entitat singular 082956 00 25 2 00 Soleia II, la - 39 37 76
Nucli 082956 00 25 2 01 Soleia II, la - 39 37 76
Entitat singular 082956 00 26 5 00 Soleia I, la - 138 135 273
Nucli 082956 00 26 5 01 Soleia I, la - 138 135 273
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082956 01 Can Batlle Urbanització
Unitat població 082956 02 Can Bogunyà Caseria
Unitat població 082956 03 Can Julià Urbanització
Unitat població 082956 04 Can Muntaner Masos
Unitat població 082956 05 Can Prunera (polígon) Polígon industrial
Unitat població 082956 06 Can Prunera (urbanització) Urbanització
Unitat població 082956 07 Can Rovira Urbanització
Unitat població 082956 08 Casetes d'en Julià, les Raval
Unitat població 082956 09 Casetes d'en Muntaner, les Raval
Unitat població 082956 10 Germans Molins Caseria
Unitat població 082956 11 Interclub Residencial Urbanització
Unitat població 082956 12 Lledoner, el Urbanització
Unitat població 082956 13 Llibra Casanoves, la Urbanització
Unitat població 082956 14 Mas de les Fonts, el Urbanització
Unitat població 082956 15 Mas Rovira, el Urbanització
Unitat població 082956 16 Mirador, el Urbanització
Unitat població 082956 17 Pedreres, les Polígon industrial
Unitat població 082956 18 Pinars, els Urbanització
Unitat població 082956 19 Pla del Pèlag, el Urbanització
Unitat població 082956 20 Sant Francesc Caseria
Unitat població 082956 21 Selva Negra Catalana, la Urbanització
Unitat població 082956 22 Solana, la Urbanització
Unitat població 082956 23 Soleia, la Urbanització
Unitat població 082956 24 Vallirana Població
Unitat població 082956 25 Vallirana Parc Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 23,90 Km2 177 m
 • Després: 23,88 Km2 177 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat