Skip to main content

083054 Vilafranca del Penedès

Característiques generals
Valor
Superfície 19,65 km²
Altitud 223 m
Població (a 01-01-2020) 40154 h
Litoral No
Capital Vilafranca del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 0830540003

Divisió territorial postal

 • 08720

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083054 00 00 0 00 Vilafranca del Penedès
Entitat singular 083054 00 01 7 00 Bordellet, el - 9 6 15
Disseminat 083054 00 01 7 99 Bordellet, el -Disseminat- - 9 6 15
Entitat singular 083054 00 02 2 00 Molí d'en Rovira, el - 28 103 131
Disseminat 083054 00 02 2 99 Molí d'en Rovira, el -Disseminat- - 28 103 131
Entitat singular 083054 00 03 8 00 Pere Pau - 56 51 107
Disseminat 083054 00 03 8 99 Pere Pau -Disseminat- - 56 51 107
Entitat singular 083054 00 04 3 00 Cal Salines - 26 19 45
Disseminat 083054 00 04 3 99 Cal Salines -Disseminat- - 26 19 45
Entitat singular 083054 00 05 6 00 Vilafranca del Penedès - 19394 20439 39833
Nucli 083054 00 05 6 01 Vilafranca del Penedès - 19394 20439 39833
Entitat singular 083054 00 06 9 00 Sant Pau - 3 20 23
Disseminat 083054 00 06 9 99 Sant Pau -Disseminat- - 3 20 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083054 01 Bordellet, el Veïnat
Unitat població 083054 02 Molí d'en Rovira, el Veïnat
Unitat població 083054 03 Perepau Veïnat
Unitat població 083054 04 Salines, les Veïnat
Unitat població 083054 05 Serreta, la Veïnat
Unitat població 083054 06 Vilafranca del Penedès Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 083054 Vilafranca del Penedés
 • Després: 083054 Vilafranca del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 19,60 km² 223 m
 • Després: 19,65 km² 223 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès