Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 5,96 km²
Altitud 200 m
Població (a 01-01-2020) 753 h
Litoral No
Capital Vilalba Sasserra
Distància -
Codi ajuntament 0830670005

Divisió territorial postal

  • 08455

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083067 00 00 0 00 Vilalba Sasserra
Entitat singular 083067 00 01 7 00 Vilalba Sasserra - 384 369 753
Nucli 083067 00 01 7 01 Vilalba Sasserra - 362 348 710
Disseminat 083067 00 01 7 99 Disseminat de Vilalba Sasserra - 22 21 43
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083067 01 Vilalba Saserra Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 083067 Villalba Saserra
  • Després: 083067 Vilalba Sasserra
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,90 km² 200 m
  • Després: 5,96 km² 200 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers