Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 40,05 km²
Altitud 186 m
Població (a 01-01-2020) 2332 h
Litoral No
Capital Amer
Distància -
Codi ajuntament 1700780001

Divisió territorial postal

  • 17170

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170078 00 00 0 00 Amer
Entitat singular 170078 00 01 7 00 Amer - 966 1026 1992
Nucli 170078 00 01 7 01 Amer - 966 1026 1992
Entitat singular 170078 00 03 8 00 Costa de Santa Brígida, la - 33 29 62
Disseminat 170078 00 03 8 99 Costa de Santa Brígida, la -Disseminat- - 33 29 62
Entitat singular 170078 00 04 3 00 Lloret Salvatge - 1 2 3
Disseminat 170078 00 04 3 99 Lloret Salvatge -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 170078 00 05 6 00 Palou - 13 16 29
Disseminat 170078 00 05 6 99 Palou -Disseminat- - 13 16 29
Entitat singular 170078 00 06 9 00 Sant Climent d'Amer - 20 20 40
Disseminat 170078 00 06 9 99 Sant Climent d'Amer -Disseminat- - 20 20 40
Entitat singular 170078 00 07 5 00 Sant Genís - 0 0 0
Disseminat 170078 00 07 5 99 Sant Genís -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170078 00 09 4 00 Colomer, el - 2 1 3
Disseminat 170078 00 09 4 99 Colomer, el -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 170078 00 10 8 00 Jonquera, la - 11 7 18
Disseminat 170078 00 10 8 99 Jonquera, la -Disseminat- - 11 7 18
Entitat singular 170078 00 11 5 00 Mont, el - 9 4 13
Disseminat 170078 00 11 5 99 Mont, el -Disseminat- - 9 4 13
Entitat singular 170078 00 12 0 00 Solivent - 89 83 172
Disseminat 170078 00 12 0 99 Solivent -Disseminat- - 89 83 172
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170078 01 Amer Vila
Unitat població 170078 02 Colomer, el Veïnat
Unitat població 170078 03 Colònia de la Hidroelèctrica, la Urbanització
Unitat població 170078 04 Costa de Santa Brígida, la Veïnat
Unitat població 170078 05 Jonquera, la Veïnat
Unitat població 170078 06 Lloret Salvatge Veïnat
Unitat població 170078 07 Mont, el Veïnat
Unitat població 170078 08 Palou Veïnat
Unitat població 170078 09 Sant Climent d'Amer Veïnat
Unitat població 170078 10 Sant Genís Veïnat
Unitat població 170078 11 Solivent Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-03-09 Desagregació de municipis Abans:
  • 170078 Amer
Després:
  • 179032 Sant Julià del Llor i Bonmatí
  • 170078 Amer
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,90 km² 186 m
  • Després: 40,05 km² 186 m