Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 86,24 km²
Altitud 291 m
Població (a 01-01-2020) 6608 h
Litoral No
Capital Arbúcies
Distància -
Codi ajuntament 1700970005

Divisió territorial postal

 • 17401
 • 17402
 • 17404

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170097 00 00 0 00 Arbúcies
Entitat singular 170097 00 01 7 00 Arbúcies - 2743 2534 5277
Nucli 170097 00 01 7 01 Arbúcies - 2743 2534 5277
Entitat singular 170097 00 02 2 00 Mataró, el - 6 5 11
Disseminat 170097 00 02 2 99 Mataró, el -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 170097 00 03 8 00 Geneta, la - 24 24 48
Disseminat 170097 00 03 8 99 Geneta, la -Disseminat- - 24 24 48
Entitat singular 170097 00 04 3 00 Joanet - 40 48 88
Nucli 170097 00 04 3 01 Joanet - 40 48 88
Entitat singular 170097 00 05 6 00 Santa Maria de Lliors - 125 112 237
Disseminat 170097 00 05 6 99 Santa Maria de Lliors -Disseminat- - 125 112 237
Entitat singular 170097 00 06 9 00 Rieral, el - 160 159 319
Disseminat 170097 00 06 9 99 Rieral, el -Disseminat- - 160 159 319
Entitat singular 170097 00 07 5 00 Vidal, el - 318 310 628
Disseminat 170097 00 07 5 99 Vidal, el -Disseminat- - 318 310 628
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170097 01 Arbúcies Vila
Unitat població 170097 02 Can Ferrer Veïnat
Unitat població 170097 03 Cerdans Veïnat
Unitat població 170097 04 Colls, els Urbanització
Unitat població 170097 05 Fogueres de Montsoriu Urbanització
Unitat població 170097 06 Janeta, la Veïnat
Unitat població 170097 07 Joanet Veïnat
Unitat població 170097 08 Joia del Montseny, la Urbanització
Unitat població 170097 09 Lliors Veïnat
Unitat població 170097 10 Mirador, el Urbanització
Unitat població 170097 11 Palau, el Urbanització
Unitat població 170097 12 Plana, la Urbanització
Unitat població 170097 13 Rieral, el Veïnat
Unitat població 170097 14 Sagrat Cor, el Urbanització
Unitat població 170097 15 Vidal, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170097 Arbucias
 • Després: 170097 Arbúcies
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 86,90 km² 291 m
 • Després: 86,24 km² 291 m