Saltar al contingut principal

170123 Avinyonet de Puigventós

Característiques generals
Valor
Superfície 12,31 Km2
Altitud 70 m
Població (a 01-01-2018) 1604 h
Litoral No
Capital Avinyonet de Puigventós
Distància -
Codi ajuntament 1701230008

Divisió territorial postal

  • 17742

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170123 00 00 0 00 Avinyonet de Puigventós
Entitat singular 170123 00 01 7 00 Avinyonet de Puigventós - 793 792 1585
Nucli 170123 00 01 7 01 Avinyonet de Puigventós - 168 180 348
Nucli 170123 00 01 7 02 Mas Pau, el - 607 587 1194
Nucli 170123 00 01 7 03 Timba, la - 1 1 2
Disseminat 170123 00 01 7 99 Disseminat d'Avinyonet de Puigventós - 17 24 41
Entitat singular 170123 00 02 2 00 Trescases, les - 3 3 6
Disseminat 170123 00 02 2 99 Trescases, les -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 170123 00 03 8 00 Santa Eugènia - 7 6 13
Disseminat 170123 00 03 8 99 Santa Eugènia -Disseminat- - 7 6 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170123 01 Avinyonet de Puigventós Població
Unitat població 170123 02 Mas Pau, el Urbanització
Unitat població 170123 03 Santa Eugènia Veïnat
Unitat població 170123 04 Trescases, les Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-31 Canvi de nom
  • Abans: 170123 Aviñonet de Puigventós
  • Després: 170123 Avinyonet de Puigventós
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,40 Km2 70 m
  • Després: 12,31 Km2 70 m