Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,68 km²
Altitud 13 m
Població (a 01-01-2020) 39914 h
Litoral
Capital Blanes
Distància -
Codi ajuntament 1702370005

Divisió territorial postal

 • 17300

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170237 00 00 0 00 Blanes
Entitat singular 170237 00 01 7 00 Blanes - 19846 20068 39914
Nucli 170237 00 01 7 01 Blanes - 19708 19939 39647
Disseminat 170237 00 01 7 99 Disseminat de Blanes - 138 129 267
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170237 01 Blanes Vila
Unitat població 170237 02 Blanes Vistamar Urbanització
Unitat població 170237 03 Ca l'Aguidó Veïnat
Unitat població 170237 04 Cala Sant Francesc, la Urbanització
Unitat població 170237 05 Ca n'Illes Urbanització
Unitat població 170237 06 Corona de Santa Cristina, la Urbanització
Unitat població 170237 07 Mas Borinot, el Urbanització
Unitat població 170237 08 Mas Cremat, el Urbanització
Unitat població 170237 09 Mas Florit, el Urbanització
Unitat població 170237 10 Mas Güelo, el Urbanització
Unitat població 170237 11 Mas Moixa, el Urbanització
Unitat població 170237 12 Pins, els Barri
Unitat població 170237 13 Planes, les Urbanització
Unitat població 170237 14 Plantera, la Urbanització
Unitat població 170237 15 Residencial Blanes Urbanització
Unitat població 170237 16 Sabanell Urbanització
Unitat població 170237 17 Safa Polígon industrial
Unitat població 170237 18 Santa Anna Urbanització
Unitat població 170237 19 Santa Cristina Urbanització
Unitat població 170237 20 Sant Joan Urbanització
Unitat població 170237 21 Valldolig Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01004
 • 01006
 • 01007
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 32 Blanes
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP09 Selva Litoral
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP09 Selva Litoral
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 17,80 km² 13 m
 • Després: 17,68 km² 13 m