Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,02 km²
Altitud 169 m
Població (a 01-01-2020) 3762 h
Litoral No
Capital Breda
Distància -
Codi ajuntament 1702740003

Divisió territorial postal

  • 17400

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170274 00 00 0 00 Breda
Entitat singular 170274 00 02 2 00 Breda - 1785 1862 3647
Nucli 170274 00 02 2 01 Breda - 1785 1862 3647
Entitat singular 170274 00 08 1 00 Pagès de Baix, el - 16 21 37
Disseminat 170274 00 08 1 99 Pagès de Baix, el -Disseminat- - 16 21 37
Entitat singular 170274 00 09 4 00 Pagès de Dalt, el - 41 37 78
Disseminat 170274 00 09 4 99 Pagès de Dalt, el -Disseminat- - 41 37 78
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170274 01 Barceloneta, la Divers
Unitat població 170274 02 Breda Vila
Unitat població 170274 03 Pagès de Baix, el Caseria
Unitat població 170274 04 Pagès de Dalt, el Caseria
Unitat població 170274 05 Repiaix i els Terressos Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,10 km² 169 m
  • Després: 5,02 km² 169 m