Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,62 Km2
Altitud 194 m
Població (a 01-01-2018) 273 h
Litoral No
Capital Cabanelles
Distància -
Codi ajuntament 1703140003

Divisió territorial postal

  • 17745
  • 17746
  • 17747

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170314 00 00 0 00 Cabanelles
Entitat singular 170314 00 01 7 00 Cabanelles - 38 39 77
Nucli 170314 00 01 7 01 Cabanelles - 11 6 17
Disseminat 170314 00 01 7 99 Disseminat de Cabanelles - 27 33 60
Entitat singular 170314 00 02 2 00 Queixàs - 30 23 53
Disseminat 170314 00 02 2 99 Queixàs -Disseminat- - 30 23 53
Entitat singular 170314 00 03 8 00 Espinavessa - 53 37 90
Nucli 170314 00 03 8 01 Espinavessa - 17 8 25
Disseminat 170314 00 03 8 99 Disseminat d'Espinavessa - 36 29 65
Entitat singular 170314 00 04 3 00 Estela, l' - 2 0 2
Disseminat 170314 00 04 3 99 Estela, l' -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 170314 00 05 6 00 Sant Martí Sesserres - 9 7 16
Disseminat 170314 00 05 6 99 Sant Martí Sesserres -Disseminat- - 9 7 16
Entitat singular 170314 00 06 9 00 Vilademires - 21 14 35
Disseminat 170314 00 06 9 99 Vilademires -Disseminat- - 21 14 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170314 01 Cabanelles Població
Unitat població 170314 02 Espinavessa Població
Unitat població 170314 03 Estela, l' Població
Unitat població 170314 04 Queixàs Població
Unitat població 170314 05 Sant Martí Sesserres Població
Unitat població 170314 06 Vilademires Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170314 Cabanellas
  • Després: 170314 Cabanelles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 44,90 Km2 194 m
  • Després: 55,62 Km2 194 m