Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 57,35 Km2
Altitud 84 m
Població (a 01-01-2018) 7458 h
Litoral No
Capital Caldes de Malavella
Distància -
Codi ajuntament 1703350006

Divisió territorial postal

 • 17455
 • 17456

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170335 00 00 0 00 Caldes de Malavella
Entitat singular 170335 00 01 7 00 Caldes de Malavella - 1723 1807 3530
Nucli 170335 00 01 7 01 Caldes de Malavella - 1723 1807 3530
Entitat singular 170335 00 02 2 00 Franciac - 72 66 138
Nucli 170335 00 02 2 01 Franciac - 9 9 18
Disseminat 170335 00 02 2 99 Disseminat de Franciac - 63 57 120
Entitat singular 170335 00 03 8 00 Santa Seclina - 16 23 39
Disseminat 170335 00 03 8 99 Santa Seclina -Disseminat- - 16 23 39
Entitat singular 170335 00 04 3 00 Aigües Bones - 460 457 917
Nucli 170335 00 04 3 01 Aigües Bones - 460 457 917
Entitat singular 170335 00 06 9 00 Can Solà Gros I - 164 139 303
Nucli 170335 00 06 9 01 Can Solà Gros I - 164 139 303
Entitat singular 170335 00 07 5 00 Can Solà Gros II - 148 147 295
Nucli 170335 00 07 5 01 Can Solà Gros II - 148 147 295
Entitat singular 170335 00 08 1 00 Llac del Cigne, el - 550 564 1114
Nucli 170335 00 08 1 01 Llac del Cigne, el - 550 564 1114
Entitat singular 170335 00 10 8 00 Tourist Club - 93 90 183
Nucli 170335 00 10 8 01 Tourist Club - 93 90 183
Entitat singular 170335 00 11 5 00 Veïnat d'Israel - 52 40 92
Disseminat 170335 00 11 5 99 Veïnat d'Israel -Disseminat- - 52 40 92
Entitat singular 170335 00 12 0 00 Veïnat de Baix - 37 39 76
Disseminat 170335 00 12 0 99 Veïnat de Baix -Disseminat- - 37 39 76
Entitat singular 170335 00 13 6 00 Veïnat de Dalt - 20 13 33
Disseminat 170335 00 13 6 99 Veïnat de Dalt -Disseminat- - 20 13 33
Entitat singular 170335 00 14 1 00 Veïnat de les Mateues - 42 30 72
Disseminat 170335 00 14 1 99 Veïnat de les Mateues -Disseminat- - 42 30 72
Entitat singular 170335 00 15 4 00 Can Carbonell - 230 230 460
Nucli 170335 00 15 4 01 Can Carbonell - 230 230 460
Entitat singular 170335 00 16 7 00 Malavella Parc - 109 97 206
Nucli 170335 00 16 7 01 Malavella Parc - 109 97 206
Entitat singular 170335 00 17 3 00 Sector Residencial del Golf - 0 0 0
Nucli 170335 00 17 3 01 Sector Residencial del Golf - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170335 01 Aigües Bones Urbanització
Unitat població 170335 02 Caldes de Malavella Vila
Unitat població 170335 03 Can Carbonell Urbanització
Unitat població 170335 04 Can Solà Gros Urbanització
Unitat població 170335 05 Franciac Població
Unitat població 170335 06 Llac del Cigne, el Urbanització
Unitat població 170335 07 Malavella Parc Urbanització
Unitat població 170335 08 Mas Boada, el Urbanització
Unitat població 170335 09 Santa Seclina Urbanització
Unitat població 170335 10 Santa Seclina (urbanització) Veïnat
Unitat població 170335 11 Veïnat de Dalt, el Veïnat
Unitat població 170335 12 Veïnat de les Mateues, el Veïnat
Unitat població 170335 13 Veïnat d'Israel, el Veïnat
Unitat població 170335 14 Veïnat de Baix, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
 • Abans: 170335 Caldas de Malavella
 • Després: 170335 Caldes de Malavella
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 57,20 Km2 84 m
 • Després: 57,35 Km2 84 m