Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,57 Km2
Altitud 22 m
Població (a 01-01-2018) 10897 h
Litoral
Capital Calonge
Distància -
Codi ajuntament 1703400000

Divisió territorial postal

 • 17251
 • 17252

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170340 00 00 0 00 Calonge i Sant Antoni
Entitat singular 170340 00 01 7 00 Cabanyes - 283 266 549
Nucli 170340 00 01 7 01 Mas Artigues - 8 4 12
Nucli 170340 00 01 7 02 Vescomtat de Cabanyes, el - 258 246 504
Disseminat 170340 00 01 7 99 Disseminat de Cabanyes - 17 16 33
Entitat singular 170340 00 02 2 00 Calonge - 2817 2818 5635
Nucli 170340 00 02 2 01 Calonge - 1619 1627 3246
Nucli 170340 00 02 2 02 Mas Ambròs - 334 343 677
Nucli 170340 00 02 2 03 Mas Pere, el - 304 287 591
Nucli 170340 00 02 2 04 Río de Oro - 113 95 208
Nucli 170340 00 02 2 05 Font del Lleó - 52 58 110
Nucli 170340 00 02 2 06 Mas Barceló, el - 98 110 208
Nucli 170340 00 02 2 07 Mas Toi, el - 36 32 68
Nucli 170340 00 02 2 08 Riufred - 206 207 413
Nucli 170340 00 02 2 09 Puig Rosell, el - 11 12 23
Disseminat 170340 00 02 2 99 Disseminat de Calonge - 44 47 91
Entitat singular 170340 00 03 8 00 Sant Antoni de Calonge - 1471 1464 2935
Nucli 170340 00 03 8 01 Sant Antoni de Calonge - 1274 1238 2512
Nucli 170340 00 03 8 02 Torre Colomina - 161 190 351
Nucli 170340 00 03 8 03 Collet, el - 28 26 54
Nucli 170340 00 03 8 04 Pineda, la - 8 10 18
Entitat singular 170340 00 04 3 00 Sant Daniel - 363 386 749
Nucli 170340 00 04 3 01 Sant Daniel - 27 24 51
Nucli 170340 00 04 3 03 Camp de l'Hort, el - 49 66 115
Nucli 170340 00 04 3 04 Finca Verd, la - 31 33 64
Nucli 170340 00 04 3 05 Jardins Palau, els - 28 26 54
Nucli 170340 00 04 3 06 Mas Felet del Migdia - 44 40 84
Nucli 170340 00 04 3 08 Puigsesforques - 129 150 279
Nucli 170340 00 04 3 09 Parc Sant Daniel - 5 8 13
Nucli 170340 00 04 3 10 Sant Daniel (urbanització) - 29 24 53
Disseminat 170340 00 04 3 99 Disseminat de Sant Daniel - 21 15 36
Entitat singular 170340 00 05 6 00 Treumal - 523 506 1029
Nucli 170340 00 05 6 01 Castell de Madeleine, el - 9 11 20
Nucli 170340 00 05 6 02 Mas Pallí - 63 61 124
Nucli 170340 00 05 6 03 Treumal - 40 43 83
Nucli 170340 00 05 6 04 Mas Vila de la Mutxada, el - 216 191 407
Nucli 170340 00 05 6 05 Nord-est de Treumal, el - 15 27 42
Nucli 170340 00 05 6 06 Torre Valentina - 91 85 176
Nucli 170340 00 05 6 07 Treumal de Dalt - 28 27 55
Nucli 170340 00 05 6 08 Mas Vilar - 0 0 0
Nucli 170340 00 05 6 09 Forn Romà de Treumal - 5 10 15
Nucli 170340 00 05 6 10 Mas Pallí II - 43 40 83
Disseminat 170340 00 05 6 99 Disseminat de Treumal - 13 11 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170340 01 Cabanyes Veïnat
Unitat població 170340 02 Calonge Vila
Unitat població 170340 03 Camp de l'Hort, el Urbanització
Unitat població 170340 04 Castell de Madeleine, el Urbanització
Unitat població 170340 05 Finca Verd, la (polígon) Polígon industrial
Unitat població 170340 06 Finca Verd, la (urbanització) Urbanització
Unitat població 170340 07 Jardins Palau, els Urbanització
Unitat població 170340 08 Mas Ambrós, el Urbanització
Unitat població 170340 09 Mas Artigues, el Urbanització
Unitat població 170340 10 Mas Felet, el Urbanització
Unitat població 170340 11 Mas Pallí dels Vilars, el Urbanització
Unitat població 170340 12 Mas Pere, el Urbanització
Unitat població 170340 13 Mas Ros, el Urbanització
Unitat població 170340 14 Mas Sala, el Urbanització
Unitat població 170340 15 Mas Toi, el Urbanització
Unitat població 170340 16 Mas Vila, el Urbanització
Unitat població 170340 17 Molins, els Caseria
Unitat població 170340 18 Nord-est de Treumal, el Urbanització
Unitat població 170340 19 Parc de Sant Daniel, el Urbanització
Unitat població 170340 20 Pineda, la Urbanització
Unitat població 170340 21 Puigsesforques Urbanització
Unitat població 170340 22 Riufred Urbanització
Unitat població 170340 23 Sant Antoni de Calonge Població
Unitat població 170340 24 Sant Daniel Veïnat
Unitat població 170340 25 Torre Colomera Urbanització
Unitat població 170340 26 Torre Valentina Urbanització
Unitat població 170340 27 Treumal Urbanització
Unitat població 170340 28 Treumal de Dalt Urbanització
Unitat població 170340 29 Vescomtat de Cabanyes, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 33 Sant Feliu de Guíxols
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
 • Abans: 170340 Calonge
 • Després: 170340 Calonge de Mar
1985-11-18 Canvi de nom
 • Abans: 170340 Calonge de Mar
 • Després: 170340 Calonge
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,60 Km2 36 m
 • Després: 33,57 Km2 22 m
2011-06-09 Alteració límits municipals
 • Abans: 33,57 Km2
 • Després: 33,57 Km2
2017-12-21 Canvi de nom
 • Abans: 170340 Calonge
 • Després: 170340 Calonge i Sant Antoni