Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,64 km²
Altitud 1303 m
Població (a 01-01-2020) 140 h
Litoral No
Capital Campelles
Distància -
Codi ajuntament 1703720002

Divisió territorial postal

  • 17534

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170372 00 00 0 00 Campelles
Entitat singular 170372 00 01 7 00 Baell, el - 11 15 26
Nucli 170372 00 01 7 01 Baell, el - 11 15 26
Entitat singular 170372 00 02 2 00 Campelles - 62 52 114
Nucli 170372 00 02 2 01 Campelles - 56 46 102
Disseminat 170372 00 02 2 99 Disseminat de Campelles - 6 6 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170372 01 Baell, el Barri
Unitat població 170372 02 Balneari Montagut, el Divers
Unitat població 170372 03 Campelles Població
Unitat població 170372 04 Colònia Fàbregues, la Colònia
Unitat població 170372 05 Prat de la Vila, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170372 Campellas
  • Després: 170372 Campelles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,20 km² 1303 m
  • Després: 18,64 km² 1303 m