Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,62 km²
Altitud 200 m
Població (a 01-01-2020) 309 h
Litoral No
Capital Cantallops
Distància -
Codi ajuntament 1704120002

Divisió territorial postal

  • 17708

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170412 00 00 0 00 Cantallops
Entitat singular 170412 00 01 7 00 Cantallops - 153 156 309
Nucli 170412 00 01 7 01 Cantallops - 127 134 261
Disseminat 170412 00 01 7 99 Disseminat de Cantallops - 26 22 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170412 01 Cantallops Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,60 km² 200 m
  • Després: 19,62 km² 200 m