Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,55 Km2
Altitud 33 m
Població (a 01-01-2018) 162 h
Litoral No
Capital Siurana
Distància -
Codi ajuntament 1705240003

Divisió territorial postal

  • 17469

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170524 00 00 0 00 Siurana
Entitat singular 170524 00 02 2 00 Siurana - 77 85 162
Nucli 170524 00 02 2 01 Siurana - 69 66 135
Disseminat 170524 00 02 2 99 Disseminat de Siurana - 8 19 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170524 01 Baseia Veïnat
Unitat població 170524 02 Brava, la Masos
Unitat població 170524 03 Can Janot Caseria
Unitat població 170524 04 Ribera, la Veïnat
Unitat població 170524 05 Siurana Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170524 Ciurana
  • Després: 170524 Siurana
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,50 Km2 33 m
  • Després: 10,55 Km2 33 m