Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,34 Km2
Altitud 41 m
Població (a 01-01-2018) 176 h
Litoral No
Capital Colomers
Distància -
Codi ajuntament 1705580001

Divisió territorial postal

  • 17144

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170558 00 00 0 00 Colomers
Entitat singular 170558 00 01 7 00 Colomers - 88 88 176
Nucli 170558 00 01 7 01 Colomers - 87 86 173
Disseminat 170558 00 01 7 99 Disseminat de Colomers - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170558 01 Colomers Població
Unitat població 170558 02 Presa de Colomers, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170558 Colomés
  • Després: 170558 Colomers
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,30 Km2 41 m
  • Després: 4,34 Km2 41 m