Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,76 Km2
Altitud 96 m
Població (a 01-01-2018) 2322 h
Litoral No
Capital Cornellà del Terri
Distància -
Codi ajuntament 1705610007

Divisió territorial postal

 • 17844
 • 17845

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170561 00 00 0 00 Cornellà del Terri
Entitat singular 170561 00 01 7 00 Borgonyà - 251 213 464
Nucli 170561 00 01 7 01 Borgonyà - 14 12 26
Nucli 170561 00 01 7 02 Residencial Borgonyà - 144 123 267
Disseminat 170561 00 01 7 99 Disseminat de Borgonyà - 93 78 171
Entitat singular 170561 00 02 2 00 Cornellà del Terri - 535 582 1117
Nucli 170561 00 02 2 01 Cornellà del Terri - 506 560 1066
Disseminat 170561 00 02 2 99 Disseminat de Cornellà del Terri - 29 22 51
Entitat singular 170561 00 03 8 00 Corts - 71 62 133
Nucli 170561 00 03 8 01 Corts - 22 22 44
Disseminat 170561 00 03 8 99 Disseminat de Corts - 49 40 89
Entitat singular 170561 00 05 6 00 Pujals dels Pagesos - 50 42 92
Disseminat 170561 00 05 6 99 Pujals dels Pagesos -Disseminat- - 50 42 92
Entitat singular 170561 00 06 9 00 Pujals dels Cavallers - 35 32 67
Disseminat 170561 00 06 9 99 Pujals dels Cavallers -Disseminat- - 35 32 67
Entitat singular 170561 00 07 5 00 Ravós del Terri - 62 55 117
Disseminat 170561 00 07 5 99 Ravós del Terri -Disseminat- - 62 55 117
Entitat singular 170561 00 08 1 00 Sant Andreu del Terri - 4 8 12
Disseminat 170561 00 08 1 99 Sant Andreu del Terri -Disseminat- - 4 8 12
Entitat singular 170561 00 09 4 00 Santa Llogaia del Terri - 72 54 126
Disseminat 170561 00 09 4 99 Santa Llogaia del Terri -Disseminat- - 72 54 126
Entitat singular 170561 00 10 8 00 Sords - 89 82 171
Disseminat 170561 00 10 8 99 Sords -Disseminat- - 89 82 171
Entitat singular 170561 00 11 5 00 Pont-xetmar - 13 10 23
Nucli 170561 00 11 5 01 Pont-xetmar - 13 10 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170561 01 Borgonyà Població
Unitat població 170561 02 Ca l'Ànima Veïnat
Unitat població 170561 03 Can Ferran Caseria
Unitat població 170561 04 Can Geli de Pujols Veïnat
Unitat població 170561 05 Can Mac Urbanització
Unitat població 170561 06 Can Quim Veïnat
Unitat població 170561 07 Can Simó Urbanització
Unitat població 170561 08 Cases Noves, les Raval
Unitat població 170561 09 Cornellà del Terri Població
Unitat població 170561 10 Corts Població
Unitat població 170561 11 Ermedàs Veïnat
Unitat població 170561 12 Mas Rufí, el Urbanització
Unitat població 170561 13 Palol de Farga Llogarret
Unitat població 170561 14 Pla de Sords, el Caseria
Unitat població 170561 15 Pont-xetmar Polígon industrial
Unitat població 170561 16 Pont-xetmar (polígon) Veïnat
Unitat població 170561 17 Prades Caseria
Unitat població 170561 18 Pujals dels Cavallers Població
Unitat població 170561 19 Pujals dels Pagesos Població
Unitat població 170561 20 Ravós del Terri Població
Unitat població 170561 21 Santa Llogaia del Terri Població
Unitat població 170561 22 Sant Andreu del Terri Població
Unitat població 170561 23 Sords Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-07-03 Agregació de municipis Abans:
 • 170561 Cornellà de Terri
 • 171560 San Andrés del Terri
Després:
 • 170561 Cornellà de Terri
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 20 Gironès
 • Després: 28 Pla de l'Estany
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 170561 Cornellà de Terri
 • Després: 170561 Cornellà del Terri
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 27,20 Km2 96 m
 • Després: 27,76 Km2 96 m