Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,90 Km2
Altitud 1219 m
Població (a 01-01-2018) 227 h
Litoral No
Capital Das
Distància -
Codi ajuntament 1706170005

Divisió territorial postal

  • 17538

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170617 00 00 0 00 Das
Entitat singular 170617 00 01 7 00 Das - 60 44 104
Nucli 170617 00 01 7 01 Das - 54 39 93
Disseminat 170617 00 01 7 99 Disseminat de Das - 6 5 11
Entitat singular 170617 00 02 2 00 Mosoll - 8 10 18
Nucli 170617 00 02 2 01 Mosoll - 8 10 18
Entitat singular 170617 00 03 8 00 Sanavastre - 49 43 92
Nucli 170617 00 03 8 01 Sanavastre - 49 43 92
Entitat singular 170617 00 04 3 00 Tartera - 4 5 9
Nucli 170617 00 04 3 01 Tartera - 4 5 9
Entitat singular 170617 00 05 6 00 Tartera - 1 3 4
Nucli 170617 00 05 6 01 Tartera - 1 3 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170617 01 Das Població
Unitat població 170617 02 Mosoll Població
Unitat població 170617 03 Sanavastre Població
Unitat població 170617 04 Tartera Llogarret
Unitat població 170617 05 Tartera (urbanització) Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,80 Km2 1219 m
  • Després: 14,90 Km2 1219 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran