Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,79 Km2
Altitud 85 m
Població (a 01-01-2018) 305 h
Litoral No
Capital Foixà
Distància -
Codi ajuntament 1706810007

Divisió territorial postal

  • 17132
  • 17133
  • 17463

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170681 00 00 0 00 Foixà
Entitat singular 170681 00 02 2 00 Sala, la - 27 25 52
Nucli 170681 00 02 2 01 Sala, la - 23 24 47
Disseminat 170681 00 02 2 99 Disseminat de la Sala - 4 1 5
Entitat singular 170681 00 03 8 00 Sant Llorenç de les Arenes - 28 18 46
Nucli 170681 00 03 8 01 Sant Llorenç de les Arenes - 28 15 43
Disseminat 170681 00 03 8 99 Disseminat de Sant Llorenç de les Arenes - 0 3 3
Entitat singular 170681 00 04 3 00 Cuells - 29 25 54
Nucli 170681 00 04 3 01 Cuells - 28 24 52
Disseminat 170681 00 04 3 99 Disseminat de Cuells - 1 1 2
Entitat singular 170681 00 05 6 00 Masos, els - 46 49 95
Nucli 170681 00 05 6 01 Masos, els - 46 49 95
Disseminat 170681 00 05 6 99 Disseminat dels Masos - 0 0 0
Entitat singular 170681 00 06 9 00 Foixà - 29 29 58
Nucli 170681 00 06 9 01 Foixà - 25 27 52
Disseminat 170681 00 06 9 99 Disseminat de Foixà - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170681 01 Cuells Veïnat
Unitat població 170681 02 Foixà Població
Unitat població 170681 03 Masos, els Veïnat
Unitat població 170681 04 Sala, la Població
Unitat població 170681 05 Sant Llorenç de les Arenes Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170681 Foixá
  • Després: 170681 Foixà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,10 Km2 85 m
  • Després: 18,79 Km2 85 m