Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,31 Km2
Altitud 207 m
Població (a 01-01-2018) 1474 h
Litoral No
Capital Fontcoberta
Distància -
Codi ajuntament 1707150006

Divisió territorial postal

  • 17833

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170715 00 00 0 00 Fontcoberta
Entitat singular 170715 00 01 7 00 Veïnat d'en Fares - 17 11 28
Nucli 170715 00 01 7 01 Veïnat d'en Fares - 17 11 28
Entitat singular 170715 00 02 2 00 Figueroles - 12 14 26
Disseminat 170715 00 02 2 99 Figueroles -Disseminat- - 12 14 26
Entitat singular 170715 00 03 8 00 Fontcoberta - 49 42 91
Nucli 170715 00 03 8 01 Fontcoberta - 7 4 11
Disseminat 170715 00 03 8 99 Disseminat de Fontcoberta - 42 38 80
Entitat singular 170715 00 06 9 00 Vilavenut - 48 48 96
Nucli 170715 00 06 9 01 Vilavenut - 30 32 62
Disseminat 170715 00 06 9 99 Disseminat de Vilavenut - 18 16 34
Entitat singular 170715 00 07 5 00 Melianta - 607 626 1233
Nucli 170715 00 07 5 01 Melianta - 607 626 1233
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170715 01 Espasens Caseria
Unitat població 170715 02 Farrés, la Veïnat
Unitat població 170715 03 Figueroles Veïnat
Unitat població 170715 04 Fontcoberta Població
Unitat població 170715 05 Melianta Barri
Unitat població 170715 06 Veïnat de Deri, el Veïnat
Unitat població 170715 07 Veïnat de Fares, el Veïnat
Unitat població 170715 08 Vilavenut Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 170715 Fontcuberta
  • Després: 170715 Fontcoberta
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,50 Km2 207 m
  • Després: 17,31 Km2 207 m