Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,40 km²
Altitud 92 m
Població (a 01-01-2020) 167 h
Litoral No
Capital Garrigoles
Distància -
Codi ajuntament 1707670005

Divisió territorial postal

  • 17466

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170767 00 00 0 00 Garrigoles
Entitat singular 170767 00 01 7 00 Garrigoles - 27 15 42
Nucli 170767 00 01 7 01 Garrigoles - 10 4 14
Disseminat 170767 00 01 7 99 Disseminat de Garrigoles - 17 11 28
Entitat singular 170767 00 02 2 00 Olives, les - 61 64 125
Nucli 170767 00 02 2 01 Olives, les - 58 58 116
Disseminat 170767 00 02 2 99 Disseminat de les Olives - 3 6 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170767 01 Garrigoles Població
Unitat població 170767 02 Olives, les Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170767 Garrigolas
  • Després: 170767 Garrigoles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,20 km² 92 m
  • Després: 9,40 km² 92 m