Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 10,80 km²
Altitud 1088 m
Població (a 01-01-2020) 281 h
Litoral No
Capital All
Distància -
Codi ajuntament 1708490004

Divisió territorial postal

  • 17539

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170849 00 00 0 00 Isòvol
Entitat singular 170849 00 01 7 00 All - 117 85 202
Nucli 170849 00 01 7 01 All - 107 80 187
Disseminat 170849 00 01 7 99 Disseminat d'All - 10 5 15
Entitat singular 170849 00 02 2 00 Isòvol - 25 21 46
Nucli 170849 00 02 2 01 Isòvol - 25 21 46
Entitat singular 170849 00 03 8 00 Olopte - 21 12 33
Nucli 170849 00 03 8 01 Olopte - 21 12 33
Disseminat 170849 00 03 8 99 Disseminat d'Olopte - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170849 01 All Població
Unitat població 170849 02 Isòvol Població
Unitat població 170849 03 Olopte Població
Unitat població 170849 04 Raval d'Olopte, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170849 Isóbol
  • Després: 170849 Isòvol
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 km² 1049 m
  • Després: 10,80 km² 1088 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran