Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 56,93 km²
Altitud 110 m
Població (a 01-01-2020) 3320 h
Litoral No
Capital Jonquera, la
Distància -
Codi ajuntament 1708650006

Divisió territorial postal

  • 17700
  • 17708
  • 17709

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170865 00 00 0 00 Jonquera, la
Entitat singular 170865 00 01 7 00 Veïnat de Canadal - 1 1 2
Disseminat 170865 00 01 7 99 Veïnat de Canadal -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 170865 00 02 2 00 Jonquera, la - 1633 1633 3266
Nucli 170865 00 02 2 01 Jonquera, la - 1629 1629 3258
Disseminat 170865 00 02 2 99 Disseminat de la Jonquera - 4 4 8
Entitat singular 170865 00 03 8 00 Portús, el - 22 22 44
Nucli 170865 00 03 8 01 Portús, el - 22 22 44
Entitat singular 170865 00 04 3 00 Requesens - 0 0 0
Disseminat 170865 00 04 3 99 Requesens -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170865 00 05 6 00 Veïnat de Sant Julià - 5 3 8
Disseminat 170865 00 05 6 99 Veïnat de Sant Julià -Disseminat- - 5 3 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170865 01 Jonquera, la Vila
Unitat població 170865 02 Límits, els Raval
Unitat població 170865 03 Santa Llúcia Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 170865 Junquera, la
  • Després: 170865 Jonquera, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 56,90 km² 110 m
  • Després: 56,93 km² 110 m