Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,98 km²
Altitud 4 m
Població (a 01-01-2020) 4775 h
Litoral
Capital Llançà
Distància -
Codi ajuntament 1709260009

Divisió territorial postal

  • 17490

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170926 00 00 0 00 Llançà
Entitat singular 170926 00 02 2 00 Valleta - 7 11 18
Disseminat 170926 00 02 2 99 Valleta -Disseminat- - 7 11 18
Entitat singular 170926 00 07 5 00 Port, el - 671 718 1389
Nucli 170926 00 07 5 01 Port, el - 671 718 1389
Entitat singular 170926 00 09 4 00 Llançà - 1675 1693 3368
Nucli 170926 00 09 4 01 Bateria, la - 529 499 1028
Nucli 170926 00 09 4 02 Coma, la - 98 108 206
Nucli 170926 00 09 4 03 Setcases - 10 4 14
Nucli 170926 00 09 4 04 Llançà - 1038 1082 2120
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170926 01 Argilera, l' Urbanització
Unitat població 170926 02 Bateria, la Urbanització
Unitat població 170926 03 Cap-ràs Urbanització
Unitat població 170926 04 Carboneres, les Urbanització
Unitat població 170926 05 Cau del Llop, el Urbanització
Unitat població 170926 06 Coma, la Urbanització
Unitat població 170926 07 Estanys de Dalt, els Urbanització
Unitat població 170926 08 Fener de Baix Urbanització
Unitat població 170926 09 Fener de Dalt Urbanització
Unitat població 170926 10 Grifeu Urbanització
Unitat població 170926 11 Llançà Vila
Unitat població 170926 12 Port, el Raval
Unitat població 170926 13 Setcases Raval
Unitat població 170926 14 Valleta, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-31 Canvi de nom
  • Abans: 170926 Llansá
  • Després: 170926 Llançà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,00 km² 6 m
  • Després: 27,98 km² 4 m