Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 48,71 km²
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2020) 39089 h
Litoral
Capital Lloret de Mar
Distància -
Codi ajuntament 1709500000

Divisió territorial postal

 • 17310

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170950 00 00 0 00 Lloret de Mar
Entitat singular 170950 00 01 7 00 Alegries, les - 144 175 319
Nucli 170950 00 01 7 01 Mas Romeu, el - 137 157 294
Disseminat 170950 00 01 7 99 Disseminat de les Alegries - 7 18 25
Entitat singular 170950 00 02 2 00 Canyelles - 310 329 639
Disseminat 170950 00 02 2 99 Canyelles -Disseminat- - 310 329 639
Entitat singular 170950 00 04 3 00 Hostalet, l' - 1256 1116 2372
Nucli 170950 00 04 3 01 Creu de Lloret, la - 157 150 307
Nucli 170950 00 04 3 02 Lloret Blau - 247 207 454
Nucli 170950 00 04 3 03 Lloret Verd - 34 32 66
Nucli 170950 00 04 3 04 Masies de Lloret - 18 28 46
Nucli 170950 00 04 3 05 Montlloret - 68 50 118
Nucli 170950 00 04 3 06 Pinars, els - 335 312 647
Nucli 170950 00 04 3 07 Hostalet, l' - 397 337 734
Entitat singular 170950 00 05 6 00 Lloret de Mar - 17461 16834 34295
Nucli 170950 00 05 6 01 Lloret de Mar - 17461 16834 34295
Disseminat 170950 00 05 6 99 Disseminat de Lloret de Mar - 0 0 0
Entitat singular 170950 00 06 9 00 Papalús - 144 124 268
Nucli 170950 00 06 9 01 Costa d'en Gallina - 44 50 94
Nucli 170950 00 06 9 02 Papalús - 6 7 13
Nucli 170950 00 06 9 03 Soleia, la - 91 65 156
Disseminat 170950 00 06 9 99 Disseminat de Papalús - 3 2 5
Entitat singular 170950 00 07 5 00 Mas Rossell, el - 332 331 663
Nucli 170950 00 07 5 01 Coll del Llop, el - 1 0 1
Nucli 170950 00 07 5 02 Font de Sant Llorenç - 72 78 150
Nucli 170950 00 07 5 03 Riviera, la - 29 27 56
Nucli 170950 00 07 5 04 Mas Rossell, el - 0 0 0
Nucli 170950 00 07 5 05 Serrabrava - 230 226 456
Entitat singular 170950 00 08 1 00 Sant Pere del Bosc - 260 239 499
Nucli 170950 00 08 1 01 Condado de Jaruco, el - 257 234 491
Disseminat 170950 00 08 1 99 Disseminat de Sant Pere del Bosc - 3 5 8
Entitat singular 170950 00 09 4 00 Santa Cristina - 19 15 34
Disseminat 170950 00 09 4 99 Santa Cristina -Disseminat- - 19 15 34
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170950 01 Alegries, les Masos
Unitat població 170950 02 Camí de l'Àngel, el Urbanització
Unitat població 170950 03 Can Ballell Urbanització
Unitat població 170950 04 Can Coll de Vila-rasa Urbanització
Unitat població 170950 05 Canyelles Urbanització
Unitat població 170950 06 Coll del Llop, el Urbanització
Unitat població 170950 07 Coll de n'Horta, el Urbanització
Unitat població 170950 08 Condado de Jaruco, el Urbanització
Unitat població 170950 09 Costa d'en Gallina, la Urbanització
Unitat població 170950 10 Creu, la Urbanització
Unitat població 170950 11 Fenals Urbanització
Unitat població 170950 12 Font Bandina Urbanització
Unitat població 170950 13 Font de Sant Llorenç, la Urbanització
Unitat població 170950 14 Hostalet, l' Urbanització
Unitat població 170950 15 Llevantina Urbanització
Unitat població 170950 16 Llorers, els Urbanització
Unitat població 170950 17 Lloret Blau Urbanització
Unitat població 170950 18 Lloret de Dalt Urbanització
Unitat població 170950 19 Lloret de Mar Vila
Unitat població 170950 20 Lloret Residencial Urbanització
Unitat població 170950 21 Lloret Verd Urbanització
Unitat població 170950 22 Masies de Lloret Urbanització
Unitat població 170950 23 Mas Rossell, el Urbanització
Unitat població 170950 24 Mas Vila, el Urbanització
Unitat població 170950 25 Molí, el Urbanització
Unitat població 170950 26 Montgoda, la Urbanització
Unitat població 170950 27 Montlloret Urbanització
Unitat població 170950 28 Nórmax Urbanització
Unitat població 170950 29 Papalús Urbanització
Unitat població 170950 30 Pinares, los Urbanització
Unitat població 170950 31 Puigventós Raval
Unitat població 170950 32 Riviera, la Urbanització
Unitat població 170950 33 Rocagrossa Urbanització
Unitat població 170950 34 Santa Cristina Urbanització
Unitat població 170950 35 Sant Pere del Bosc Caseria
Unitat població 170950 36 Sepulcre Romà, el Urbanització
Unitat població 170950 37 Serrabrava Urbanització
Unitat població 170950 38 Soleia, la Urbanització
Unitat població 170950 39 Sol i Terra Urbanització
Unitat població 170950 40 Turó de Lloret, el Urbanització
Unitat població 170950 41 Ucsa Urbanització
Unitat població 170950 42 Urcasa Urbanització
Unitat població 170950 43 Venta de Goya, la Urbanització
Unitat població 170950 44 Vinya Rossa, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 32 Blanes
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP09 Selva Litoral
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP09 Selva Litoral
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 47,90 km² 5 m
 • Després: 48,71 km² 5 m