Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,33 Km2
Altitud 1539 m
Població (a 01-01-2018) 98 h
Litoral No
Capital Meranges
Distància -
Codi ajuntament 1709980001

Divisió territorial postal

  • 17539

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170998 00 00 0 00 Meranges
Entitat singular 170998 00 02 2 00 Girul - 13 7 20
Nucli 170998 00 02 2 01 Girul - 13 7 20
Entitat singular 170998 00 03 8 00 Meranges - 45 33 78
Nucli 170998 00 03 8 01 Meranges - 43 32 75
Disseminat 170998 00 03 8 99 Disseminat de Meranges - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170998 01 Girul Llogarret
Unitat població 170998 02 Meranges Població
Unitat població 170998 03 Raval, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-08 Canvi de nom
  • Abans: 170998 Maranges
  • Després: 170998 Meranges
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,40 Km2 1539 m
  • Després: 37,33 Km2 1539 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran