Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,53 km²
Altitud 85 m
Població (a 01-01-2020) 288 h
Litoral No
Capital Masarac
Distància -
Codi ajuntament 1710020002

Divisió territorial postal

  • 17762
  • 17763

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171002 00 00 0 00 Masarac
Entitat singular 171002 00 01 7 00 Masarac - 88 75 163
Nucli 171002 00 01 7 01 Masarac - 81 68 149
Disseminat 171002 00 01 7 99 Disseminat de Masarac - 7 7 14
Entitat singular 171002 00 02 2 00 Priorat, el - 4 4 8
Nucli 171002 00 02 2 01 Priorat, el - 4 4 8
Entitat singular 171002 00 03 8 00 Vilarnadal - 58 59 117
Nucli 171002 00 03 8 01 Vilarnadal - 54 57 111
Disseminat 171002 00 03 8 99 Disseminat de Vilarnadal - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171002 01 Masarac Població
Unitat població 171002 02 Priorat, el Veïnat
Unitat població 171002 03 Vilarnadal Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171002 Masarach
  • Després: 171002 Masarac
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,50 km² 85 m
  • Després: 12,53 km² 85 m