Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,06 km²
Altitud 164 m
Població (a 01-01-2020) 796 h
Litoral No
Capital Massanes
Distància -
Codi ajuntament 1710190004

Divisió territorial postal

  • 17452

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171019 00 00 0 00 Massanes
Entitat singular 171019 00 01 7 00 Massanes - 95 84 179
Nucli 171019 00 01 7 03 Massanes - 95 84 179
Entitat singular 171019 00 02 2 00 Cambrerol - 64 54 118
Nucli 171019 00 02 2 01 Enllaç, l' - 3 2 5
Nucli 171019 00 02 2 02 Sant Roc - 24 19 43
Disseminat 171019 00 02 2 99 Disseminat de Cambrerol - 37 33 70
Entitat singular 171019 00 03 8 00 Collformic - 22 20 42
Nucli 171019 00 03 8 01 Collformic - 22 20 42
Entitat singular 171019 00 04 3 00 Marquès, el - 50 51 101
Disseminat 171019 00 04 3 99 Marquès, el -Disseminat- - 50 51 101
Entitat singular 171019 00 05 6 00 Rieral, el - 150 126 276
Nucli 171019 00 05 6 01 Riuclar - 133 116 249
Disseminat 171019 00 05 6 99 Disseminat del Rieral - 17 10 27
Entitat singular 171019 00 08 1 00 Polígon Industrial - 8 3 11
Disseminat 171019 00 08 1 99 Polígon Industrial -Disseminat- - 8 3 11
Entitat singular 171019 00 09 4 00 Can Tià Camps - 31 38 69
Nucli 171019 00 09 4 01 Can Tià Camps - 31 38 69
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171019 01 Cambrerol Veïnat
Unitat població 171019 02 Collformic Veïnat
Unitat població 171019 03 Empalme, l' Barri
Unitat població 171019 04 Marquès, el Veïnat
Unitat població 171019 05 Massanes Població
Unitat població 171019 06 Rieral, el Veïnat
Unitat població 171019 07 Riuclar Urbanització
Unitat població 171019 08 Sant Roc Urbanització
Unitat població 171019 09 Tiacamps Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 171019 Massanas
  • Després: 171019 Massanes
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,70 km² 164 m
  • Després: 26,06 km² 164 m