Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,52 km²
Altitud 100 m
Població (a 01-01-2020) 7066 h
Litoral No
Capital Maçanet de la Selva
Distància -
Codi ajuntament 1710300000

Divisió territorial postal

 • 17412
 • 17453

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171030 00 00 0 00 Maçanet de la Selva
Entitat singular 171030 00 01 7 00 Comajuliana - 21 14 35
Disseminat 171030 00 01 7 99 Comajuliana -Disseminat- - 21 14 35
Entitat singular 171030 00 02 2 00 Veïnat de l'Estany - 12 10 22
Disseminat 171030 00 02 2 99 Veïnat de l'Estany -Disseminat- - 12 10 22
Entitat singular 171030 00 03 8 00 Marata - 17 19 36
Disseminat 171030 00 03 8 99 Marata -Disseminat- - 17 19 36
Entitat singular 171030 00 04 3 00 Martorell - 27 33 60
Disseminat 171030 00 04 3 99 Martorell -Disseminat- - 27 33 60
Entitat singular 171030 00 05 6 00 Mas Altaba - 310 276 586
Nucli 171030 00 05 6 01 Mas Altaba - 310 276 586
Entitat singular 171030 00 06 9 00 Maçanet de la Selva - 1555 1546 3101
Nucli 171030 00 06 9 01 Maçanet de la Selva - 1555 1546 3101
Entitat singular 171030 00 07 5 00 Maçanet Residencial Parc - 1087 1004 2091
Nucli 171030 00 07 5 01 Maçanet Residencial Parc - 1087 1004 2091
Entitat singular 171030 00 08 1 00 Veïnat de Miquel Ferrer - 10 9 19
Disseminat 171030 00 08 1 99 Veïnat de Miquel Ferrer -Disseminat- - 10 9 19
Entitat singular 171030 00 09 4 00 Molí, el - 82 90 172
Nucli 171030 00 09 4 01 Molí, el - 82 90 172
Entitat singular 171030 00 10 8 00 Pantans de Montbarbat - 414 366 780
Nucli 171030 00 10 8 01 Pantans de Montbarbat - 414 366 780
Entitat singular 171030 00 11 5 00 Pibitller, el - 43 21 64
Disseminat 171030 00 11 5 99 Pibitller, el -Disseminat- - 43 21 64
Entitat singular 171030 00 12 0 00 Puigmarí - 6 6 12
Disseminat 171030 00 12 0 99 Puigmarí -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 171030 00 13 6 00 Pujol, el - 29 23 52
Disseminat 171030 00 13 6 99 Pujol, el -Disseminat- - 29 23 52
Entitat singular 171030 00 14 1 00 Soliva - 23 13 36
Disseminat 171030 00 14 1 99 Soliva -Disseminat- - 23 13 36
Entitat singular 171030 00 15 4 00 Polígon industrial Puigtió - 0 0 0
Nucli 171030 00 15 4 01 Polígon industrial Puigtió - 0 0 0
Entitat singular 171030 00 16 7 00 Polígon industrial Can Roure - 0 0 0
Nucli 171030 00 16 7 01 Polígon industrial Can Roure - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171030 01 Comajuliana Veïnat
Unitat població 171030 02 Estany, l' Veïnat
Unitat població 171030 03 Maçanet de la Selva Vila
Unitat població 171030 04 Maçanet Residencial Parc Urbanització
Unitat població 171030 05 Marata Veïnat
Unitat població 171030 06 Martorell Població
Unitat població 171030 07 Mas Altaba, el Urbanització
Unitat població 171030 08 Miquel Farré Veïnat
Unitat població 171030 09 Molí, el Urbanització
Unitat població 171030 10 Pantans de Montbarbat, els Urbanització
Unitat població 171030 11 Pibitller, el Veïnat
Unitat població 171030 12 Puigmarí Veïnat
Unitat població 171030 13 Puigtió Polígon industrial
Unitat població 171030 14 Pujol, el Veïnat
Unitat població 171030 15 Soliva Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171030 Massanet de la Selva
 • Després: 171030 Maçanet de la Selva
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 45,20 km² 100 m
 • Després: 45,52 km² 100 m