Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 12,31 km²
Altitud 88 m
Població (a 01-01-2020) 1680 h
Litoral
Capital Mont-ras
Distància -
Codi ajuntament 1711000000

Divisió territorial postal

  • 17253

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171100 00 00 0 00 Mont-ras
Entitat singular 171100 00 01 7 00 Canyelles - 39 28 67
Disseminat 171100 00 01 7 99 Canyelles -Disseminat- - 39 28 67
Entitat singular 171100 00 06 9 00 Molines - 10 13 23
Disseminat 171100 00 06 9 99 Molines -Disseminat- - 10 13 23
Entitat singular 171100 00 07 5 00 Mont-ras - 687 674 1361
Nucli 171100 00 07 5 01 Mont-ras - 674 662 1336
Disseminat 171100 00 07 5 99 Disseminat de Mont-ras - 13 12 25
Entitat singular 171100 00 09 4 00 Roqueta, la - 6 5 11
Disseminat 171100 00 09 4 99 Roqueta, la -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 171100 00 12 0 00 Torre Simona - 109 109 218
Nucli 171100 00 12 0 01 Torre Simona - 109 109 218
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171100 01 Canyelles Veïnat
Unitat població 171100 02 Ciutadella, la Veïnat
Unitat població 171100 03 Granota, la Veïnat
Unitat població 171100 04 Mas Roquer, el Urbanització
Unitat població 171100 05 Mas Solei, el Urbanització
Unitat població 171100 06 Molines Veïnat
Unitat població 171100 07 Mont-ras Població
Unitat població 171100 08 Morena Veïnat
Unitat població 171100 09 Roqueta, la Caseria
Unitat població 171100 10 Sadurní Urbanització
Unitat població 171100 11 Sauleda, la Veïnat
Unitat població 171100 12 Torre-simona Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 171100 Montrás
  • Després: 171100 Mont-ras
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,20 km² 88 m
  • Després: 12,31 km² 88 m