Saltar al contingut principal

171194 Palau de Santa Eulàlia

Característiques generals
Valor
Superfície 8,47 Km2
Altitud 86 m
Població (a 01-01-2018) 95 h
Litoral No
Capital Santa Eulàlia
Distància -
Codi ajuntament 1711940003

Divisió territorial postal

  • 17476

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171194 00 00 0 00 Palau de Santa Eulàlia
Entitat singular 171194 00 03 8 00 Palau - 8 6 14
Nucli 171194 00 03 8 01 Palau - 8 6 14
Disseminat 171194 00 03 8 99 Disseminat de Palau - 0 0 0
Entitat singular 171194 00 04 3 00 Santa Eulàlia - 48 33 81
Nucli 171194 00 04 3 01 Santa Eulàlia - 35 23 58
Disseminat 171194 00 04 3 99 Disseminat de Santa Eulàlia - 13 10 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171194 01 Comuns, els Masos
Unitat població 171194 02 Estanyet Veïnat
Unitat població 171194 03 Palau de Santa Eulàlia Població
Unitat població 171194 04 Santa Eulàlia Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,60 Km2 86 m
  • Després: 8,47 Km2 86 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses