Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,81 Km2
Altitud 55 m
Població (a 01-01-2018) 2461 h
Litoral
Capital Pals
Distància -
Codi ajuntament 1712410007

Divisió territorial postal

  • 17256

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171241 00 00 0 00 Pals
Entitat singular 171241 00 01 7 00 Arenals de Mar, els - 113 99 212
Nucli 171241 00 01 7 01 Arenals de Mar, els - 113 99 212
Entitat singular 171241 00 02 2 00 Residencial dels Masos - 40 35 75
Nucli 171241 00 02 2 01 Residencial dels Masos - 40 35 75
Entitat singular 171241 00 03 8 00 Mas Tomasí, el - 117 103 220
Nucli 171241 00 03 8 01 Mas Tomasí, el - 117 103 220
Entitat singular 171241 00 04 3 00 Masos de Pals, els - 313 286 599
Nucli 171241 00 04 3 01 Masos de Pals, els - 183 154 337
Disseminat 171241 00 04 3 99 Disseminat dels Masos de Pals - 130 132 262
Entitat singular 171241 00 05 6 00 Pals - 546 574 1120
Nucli 171241 00 05 6 01 Pals - 521 543 1064
Disseminat 171241 00 05 6 99 Disseminat de Pals - 25 31 56
Entitat singular 171241 00 06 9 00 Palsmar - 24 30 54
Nucli 171241 00 06 9 01 Palsmar - 24 30 54
Entitat singular 171241 00 07 5 00 Pineda de Pals, la - 57 44 101
Nucli 171241 00 07 5 01 Pineda de Pals, la - 57 44 101
Entitat singular 171241 00 08 1 00 Puigvermell - 18 23 41
Disseminat 171241 00 08 1 99 Puigvermell -Disseminat- - 18 23 41
Entitat singular 171241 00 09 4 00 Punta, sa - 2 4 6
Disseminat 171241 00 09 4 99 Punta, sa -Disseminat- - 2 4 6
Entitat singular 171241 00 10 8 00 Puigsaguilla - 16 17 33
Nucli 171241 00 10 8 01 Puigsaguilla - 16 17 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171241 01 Arenals de Mar, els Urbanització
Unitat població 171241 02 Mas Tomasí, el Urbanització
Unitat població 171241 03 Masos de Pals, els Veïnat
Unitat població 171241 04 Pals Vila
Unitat població 171241 05 Palsmar Urbanització
Unitat població 171241 06 Pineda de Pals, la Urbanització
Unitat població 171241 07 Puigvermell Urbanització
Unitat població 171241 08 Punta, sa Urbanització
Unitat població 171241 09 Residencial dels Masos Urbanització
Unitat població 171241 10 Vinyoles Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1991-02-22 Alteració límits municipals
  • Abans: - Km2
  • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,80 Km2 55 m
  • Després: 25,81 Km2 55 m