Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,62 km²
Altitud 22 m
Població (a 01-01-2020) 191 h
Litoral No
Capital Marzà
Distància -
Codi ajuntament 1712920002

Divisió territorial postal

  • 17493

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171292 00 00 0 00 Pedret i Marzà
Entitat singular 171292 00 01 7 00 Marzà - 89 86 175
Nucli 171292 00 01 7 01 Marzà - 85 83 168
Disseminat 171292 00 01 7 99 Disseminat de Marzà - 4 3 7
Entitat singular 171292 00 02 2 00 Pedret - 8 8 16
Disseminat 171292 00 02 2 99 Pedret -Disseminat- - 8 8 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171292 01 Marzà Població
Unitat població 171292 02 Pedret Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171292 Pedret y Marsá
  • Després: 171292 Pedret i Marzà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 km² 22 m
  • Després: 8,62 km² 22 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses