Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,97 Km2
Altitud 96 m
Població (a 01-01-2019) 4124 h
Litoral No
Capital Can Salvà
Distància -
Codi ajuntament 1714630008

Divisió territorial postal

  • 17404

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171463 00 00 0 00 Riells i Viabrea
Entitat singular 171463 00 01 7 00 Bosc de la Batllòria, el - 302 290 592
Nucli 171463 00 01 7 01 Bosc de la Batllòria, el - 287 278 565
Disseminat 171463 00 01 7 99 Disseminat del Bosc de la Batllòria - 15 12 27
Entitat singular 171463 00 02 2 00 Alba de Liste - 174 168 342
Nucli 171463 00 02 2 01 Alba de Liste - 171 166 337
Disseminat 171463 00 02 2 99 Disseminat d'Alba de Liste - 3 2 5
Entitat singular 171463 00 03 8 00 Fogueres de Montsoriu - 15 23 38
Nucli 171463 00 03 8 01 Fogueres de Montsoriu - 15 23 38
Entitat singular 171463 00 04 3 00 Ca n'Hoste - 41 24 65
Nucli 171463 00 04 3 01 Ca n'Hoste - 41 24 65
Disseminat 171463 00 04 3 99 Disseminat de Ca n'Hoste - 0 0 0
Entitat singular 171463 00 05 6 00 Junior Park - 442 420 862
Nucli 171463 00 05 6 01 Junior Park - 442 420 862
Entitat singular 171463 00 06 9 00 Ordenació Riells i Viabrea - 295 272 567
Nucli 171463 00 06 9 01 Ordenació Riells i Viabrea - 295 272 567
Entitat singular 171463 00 07 5 00 Sant Llop - 91 97 188
Nucli 171463 00 07 5 01 Sant Llop - 84 88 172
Disseminat 171463 00 07 5 99 Disseminat de Sant Llop - 7 9 16
Entitat singular 171463 00 08 1 00 Riells - 46 43 89
Disseminat 171463 00 08 1 99 Riells -Disseminat- - 46 43 89
Entitat singular 171463 00 09 4 00 Can Salvà - 336 310 646
Nucli 171463 00 09 4 01 Can Salvà - 333 308 641
Disseminat 171463 00 09 4 99 Disseminat de Can Salvà - 3 2 5
Entitat singular 171463 00 10 8 00 Viabrea - 162 166 328
Nucli 171463 00 10 8 01 Viabrea - 152 155 307
Disseminat 171463 00 10 8 99 Disseminat de Viabrea - 10 11 21
Entitat singular 171463 00 11 5 00 Can Plana - 209 198 407
Nucli 171463 00 11 5 01 Can Plana - 205 195 400
Disseminat 171463 00 11 5 99 Disseminat de Can Plana - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171463 01 Alba de Liste Urbanització
Unitat població 171463 02 Bosc de la Batllòria, el Urbanització
Unitat població 171463 03 Can Cervera Urbanització
Unitat població 171463 04 Ca n'Hoste Urbanització
Unitat població 171463 05 Can Plana Urbanització
Unitat població 171463 06 Can Salvà Urbanització
Unitat població 171463 07 Júnior Parc Urbanització
Unitat població 171463 08 Residencial de Riells Dos Urbanització
Unitat població 171463 09 Residencial de Riells Un Urbanització
Unitat població 171463 10 Riells Caseria
Unitat població 171463 11 Roial Parc Urbanització
Unitat població 171463 12 Viabrea Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171463 Riells
  • Després: 171463 Riells i Viabrea
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Alba de Liste
  • Després: Can Salvà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,50 Km2 487 m
  • Després: 26,97 Km2 96 m