Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,30 km²
Altitud 66 m
Població (a 01-01-2020) 273 h
Litoral No
Capital Rupià
Distància -
Codi ajuntament 1715390004

Divisió territorial postal

  • 17131

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171539 00 00 0 00 Rupià
Entitat singular 171539 00 01 7 00 Talaia, la - 13 8 21
Nucli 171539 00 01 7 01 Talaia, la - 6 5 11
Disseminat 171539 00 01 7 99 Disseminat de la Talaia - 7 3 10
Entitat singular 171539 00 04 3 00 Rupià - 109 105 214
Nucli 171539 00 04 3 01 Rupià - 89 86 175
Disseminat 171539 00 04 3 99 Disseminat de Rupià - 20 19 39
Entitat singular 171539 00 05 6 00 Sobrevila - 18 20 38
Nucli 171539 00 05 6 01 Sobrevila - 6 10 16
Disseminat 171539 00 05 6 99 Disseminat de Sobrevila - 12 10 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171539 01 Baixvila Caseria
Unitat població 171539 02 Candell Veïnat
Unitat població 171539 03 Rupià Població
Unitat població 171539 04 Sobrevila Veïnat
Unitat població 171539 05 Talaia, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171539 Rupiá
  • Després: 171539 Rupià
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,40 km² 66 m
  • Després: 5,30 km² 66 m