Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,59 km²
Altitud 83 m
Població (a 01-01-2020) 32138 h
Litoral No
Capital Salt
Distància -
Codi ajuntament 1715570005

Divisió territorial postal

 • 17190

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171557 00 00 0 00 Salt
Entitat singular 171557 00 01 7 00 Salt - 16920 15218 32138
Nucli 171557 00 01 7 01 Salt - 16909 15207 32116
Disseminat 171557 00 01 7 99 Disseminat de Salt - 11 11 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171557 01 Salt Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01008
 • 01009
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-03-09 Desagregació de municipis Abans:
 • 170792 Girona
Després:
 • 171557 Salt
 • 171864 Sarriá de Ter
 • 170792 Girona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,40 km² 70 m
 • Després: 6,59 km² 83 m