Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 61,94 km²
Altitud 402 m
Població (a 01-01-2020) 797 h
Litoral No
Capital Sant Feliu de Buixalleu
Distància -
Codi ajuntament 1715950006

Divisió territorial postal

  • 17451

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171595 00 00 0 00 Sant Feliu de Buixalleu
Entitat singular 171595 00 01 7 00 Gaserans - 233 208 441
Nucli 171595 00 01 7 01 Can Cadell - 28 26 54
Nucli 171595 00 01 7 02 Ducat del Montseny - 52 47 99
Nucli 171595 00 01 7 03 Gaserans - 0 0 0
Nucli 171595 00 01 7 04 Ignasi Sagnier - 0 2 2
Nucli 171595 00 01 7 05 Urbanització Sector Industrial - 0 0 0
Nucli 171595 00 01 7 06 Can Noguera - 21 11 32
Disseminat 171595 00 01 7 99 Disseminat de Gaserans - 132 122 254
Entitat singular 171595 00 02 2 00 Grions - 114 103 217
Nucli 171595 00 02 2 02 Carrer Montseny - 27 20 47
Nucli 171595 00 02 2 03 Grions - 2 0 2
Disseminat 171595 00 02 2 99 Disseminat de Grions - 85 83 168
Entitat singular 171595 00 03 8 00 Sant Feliu de Buixalleu - 67 72 139
Nucli 171595 00 03 8 01 Buixalleu - 11 12 23
Nucli 171595 00 03 8 02 Clos, el - 0 0 0
Nucli 171595 00 03 8 03 Rio Park - 9 11 20
Nucli 171595 00 03 8 04 Sant Feliu de Buixalleu - 4 5 9
Disseminat 171595 00 03 8 99 Disseminat de Sant Feliu de Buixalleu - 43 44 87
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171595 01 Buixalleu Urbanització
Unitat població 171595 02 Can Cadell Urbanització
Unitat població 171595 03 Can Fàbregues Raval
Unitat població 171595 04 Can Jepic Urbanització
Unitat població 171595 05 Can Lledó Urbanització
Unitat població 171595 06 Clos, el Urbanització
Unitat població 171595 07 Ducat del Montseny, el Urbanització
Unitat població 171595 08 Gaserans Població
Unitat població 171595 09 Grions Població
Unitat població 171595 10 Riuparc Urbanització
Unitat població 171595 11 Sant Feliu de Buixalleu Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171595 San Feliu de Buxalleu
  • Després: 171595 Sant Feliu de Buixalleu
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Grions
  • Després: Sant Feliu de Buixalleu
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 61,50 km² 402 m
  • Després: 61,94 km² 402 m