Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,63 km²
Altitud 57 m
Població (a 01-01-2020) 760 h
Litoral No
Capital Sant Jordi Desvalls
Distància -
Codi ajuntament 1716680001

Divisió territorial postal

  • 17464

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171668 00 00 0 00 Sant Jordi Desvalls
Entitat singular 171668 00 01 7 00 Sant Jordi Desvalls - 313 314 627
Nucli 171668 00 01 7 01 Sant Jordi Desvalls - 276 280 556
Disseminat 171668 00 01 7 99 Disseminat de Sant Jordi Desvalls - 37 34 71
Entitat singular 171668 00 02 2 00 Sant Mateu - 3 1 4
Disseminat 171668 00 02 2 99 Sant Mateu -Disseminat- - 3 1 4
Entitat singular 171668 00 03 8 00 Sobrànigues - 19 20 39
Nucli 171668 00 03 8 01 Sobrànigues - 19 20 39
Disseminat 171668 00 03 8 99 Disseminat de Sobrànigues - 0 0 0
Entitat singular 171668 00 04 3 00 Diana - 24 26 50
Nucli 171668 00 04 3 01 Diana - 14 16 30
Disseminat 171668 00 04 3 99 Disseminat de Diana - 10 10 20
Entitat singular 171668 00 05 6 00 Veïnat de Mas Masó - 18 22 40
Nucli 171668 00 05 6 01 Veïnat de Mas Masó - 18 22 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171668 01 Diana Veïnat
Unitat població 171668 02 Estació, l' Veïnat
Unitat població 171668 03 Mas Masó Veïnat
Unitat població 171668 04 Sant Jordi Desvalls Població
Unitat població 171668 05 Sant Mateu Veïnat
Unitat població 171668 06 Sobrànigues Veïnat
Unitat població 171668 07 Veïnat Nou, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171668 San Jordi Desvalls
  • Després: 171668 Sant Jordi Desvalls
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,70 km² 57 m
  • Després: 11,63 km² 57 m