Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,18 km²
Altitud 256 m
Població (a 01-01-2020) 641 h
Litoral No
Capital Sant Martí de Llémena
Distància -
Codi ajuntament 1717290004

Divisió territorial postal

  • 17152
  • 17153
  • 17164

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171729 00 00 0 00 Sant Martí de Llémena
Entitat singular 171729 00 01 7 00 Granollers de Rocacorba - 27 24 51
Nucli 171729 00 01 7 01 Granollers de Rocacorba - 10 6 16
Disseminat 171729 00 01 7 99 Disseminat de Granollers de Rocacorba - 17 18 35
Entitat singular 171729 00 02 2 00 Llorà - 249 231 480
Nucli 171729 00 02 2 01 Llorà - 192 177 369
Nucli 171729 00 02 2 02 Pla de Sant Joan, el - 21 20 41
Disseminat 171729 00 02 2 99 Disseminat de Llorà - 36 34 70
Entitat singular 171729 00 03 8 00 Sant Martí de Llémena - 37 39 76
Nucli 171729 00 03 8 01 Sant Martí de Llémena - 10 11 21
Disseminat 171729 00 03 8 99 Disseminat de Sant Martí de Llémena - 27 28 55
Entitat singular 171729 00 04 3 00 Serres, les - 21 13 34
Disseminat 171729 00 04 3 99 Serres, les -Disseminat- - 21 13 34
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171729 01 Granollers de Rocacorba Població
Unitat població 171729 02 Llorà Població
Unitat població 171729 03 Pla de Sant Joan, el Caseria
Unitat població 171729 04 Sant Martí de Llémena Població
Unitat població 171729 05 Sant Pere de Llorà Urbanització
Unitat població 171729 06 Serres, les Població
Unitat població 171729 07 Vall de Llémena, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-16 Canvi de nom
  • Abans: 171729 Sant Martín de Llémana
  • Després: 171729 Sant Martí de Llémena
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,70 km² 256 m
  • Després: 43,18 km² 256 m